Corona-alert app - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 23 november 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Gsm

4 november 2021:

Mijnheer de minister,

Meer dan een jaar geleden werd de Coronalert App geïntroduceerd, een app die bedoeld was om bij te dragen aan contactopsporing. 
Vooral in tijden van minder maatregelen en normale sociale contacten, kan dergelijke App een meerwaarde betekenen, aangezien het dan moeilijker is om risicocontacten te kennen en registreren.
Toch lijkt de App maar weinig doorgang te vinden. 
Ik heb hierover dan ook volgende vragen:
• hoe vaak werden contacten verwittigd via de Coronalert App? Hoe vaak daarvan tijdens de laatste 3 maanden?
• werden er evaluaties voorzien van de Coronalert App? Zo ja wanneer en wat was daarvan het resultaat? Tot welke aanpassingen heeft dit eventueel geleid?
• werd er een bevraging gedaan naar de gebruiksvriendelijkheid bij gebruikers (zowel artsen als andere burgers)? Zo ja, wat was daarvan het resultaat? Heeft dit tot aanpassingen geleid?
• op welke manier heeft de overheid het gebruik van de App aangemoedigd of onder de aandacht gebracht? Welke promotiecampagnes werden er gedaan, wanneer en hoeveel kostten die?
• de app die in het VK wordt gebruikt zou duizenden doden hebben vermeden. Is er een analyse geweest van de rol en de impact van de app in ons land? ZO ja, wat was de impact?
• zal een tracing app volgens u deel uitmaken van het arsenaal voor een mogelijke volgende epidemie? Zo ja, zal het dan op dezelfde manier worden aangepakt of zijn er volgens u verbeteringen mogelijk?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Bespreking beleidsnota Vandenbroucke november 2021: 

Minister Vandenbroucke: 

De minister geeft aan dat hij van de coronalert-app
meer had verwacht. Dit systeem blijft nuttig om van jezelf
te weten dat je eventueel een hoogrisicocontact was om
vervolgens via het contactcenter een code aan te vragen.

...

De minister gaat in op de coronalert-app4. Tijdens de
ontwikkeling van de app werd er aandacht besteed aan
de gebruiksvriendelijkheid. Meer dan 3 miljoen mensen
hebben de coronalert-app geïnstalleerd, dat is 35 % van
de mensen met een smartphone.
Ondertussen zijn er al meer dan 1,2 miljoen testresultaten ontvangen waarvan 110 000 positieve testresultaten.
Het delen van de sleutel gebeurt op vrijwillige basis,
42 000 positief geteste mensen hebben tot nu toe hun
sleutel gedeeld, dit komt neer op 38 %.
De minister erkent dat dit systeem niet volmaakt is
maar het speelt wel een nuttige rol in het geheel.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is