Financiële ondersteuning van 2,9 miljoen euro voor de federale musea - Schriftelijke vraag aan staatssecretaris Dermine

Door Frieda Gijbels op 26 november 2021, over deze onderwerpen: Federale Wetenschappelijke Instellingen
Museum

28 oktober 2021: 

Mijnheer de staatssecretaris,

Op 24/10 raakte bekend dat u €2,9 miljoen voorziet om de federale musea een financiële ruggensteun te bieden naar aanleiding van de verloren inkomsten door de COVID-crisis. Eerder dit jaar werd een van de collecties, het Old Masters Museum, gesloten voor het publiek omwille van personeelstekort. Op 15 oktober zou deze opnieuw openen.
Hierover enkele vragen:

  • Kan u per museum toelichten aan de hand van cijfers wat de impact was van de coronamaatregelen op de financiële situatie en de werking van het museum? 
  • Kan u per museum toelichten hoeveel financiële steun zij zullen ontvangen?
  • Waarvoor zullen de extra middelen voor de federale musea worden ingezet? Wat zijn daar de prioriteiten? 
  • In verband met het personeelstekort: is er een analyse gebeurd omtrent de oorzaken van het tekort?  Wat is het resultaat van die analyse? Welke stappen zijn gezet om dit personeelstekort aan te pakken? Is dit ondertussen opgelost?
  • Het Old Masters Museum werd een half jaar gesloten. Vanwaar de keuze om net deze collectie te sluiten? Is er een impactanalyse gebeurd met betrekking tot gemiste inkomsten? Wat is uw visie hieromtrent? Is het niet belangrijk om hier een prioritering in te voeren, waarbij beslist wordt welke collecties zo lang mogelijk gegarandeerd toegankelijk blijven?
  • Welke maatregelen zal u in de toekomst treffen om nieuwe sluitingen van collecties wegens personeelstekort tegen te gaan? 

Met dank voor uw antwoorden,
Frieda Gijbels 

15 december 2021: 

1. De geraamde inkomstenverliezen varieert van instelling tot instelling als gevolg van sluitingen die geen verband houden met COVID-maatregelen.
Voor de KBB en het KBIN, werd het verlies aan inkomsten gebaseerd op de gemiddelde inkomsten voor de periode januari-juli van de boekjaren 2017-2019 versus de werkelijke inkomsten voor dezelfde periode in 2021. Er is een prognose gemaakt voor de periode augustus-december, op een pro-rata basis.
KBB: 167.000 € ;
KBIN: 377.000 € ;
Voor de volgende instellingen werden de inkomstenverliezen voor 2021 geraamd ten opzichte van de inkomsten van 2019:
KMSKB: 4.600.000 € ;
KMKG: 2.338.343 € ;
KMMA: 368.121 € ; 
KSB: 28.200 €.

2. De tussenkomst van de provisie dekt niet het gehele inkomstenverlies, maar covert een deel van de lonen die niet gedekt worden door de eigen inkomsten in verhouding tot het inkomstenverlies.

KBB: 82.616 € ;
KMSKB: 1.640.381 € ;
KMKG: 493.705 € ;
KMMA: 368.121 € ;
KBIN: 247.356,45€ ;
KSB: 27.227 €.

3. Het gaat hier niet over extra middelen, maar over een compensatie voor de inkomstenverliezen. Deze kredieten worden alleen gebruikt om die verliezen te verminderen, niet om nieuwe uitgaven te realiseren.
4. In het algemeen houden de personeelstekorten verband met ingewikkelde aanwervingsprocedures, lineaire daling van de kredieten en indexering van de salarissen. 
5. Na de eerste lock-down werd het Old Masters museum heropend in mei 2020 en het Magrittemuseum in juli 2020 heropenden we ook. Het Fin-de-Sièclemuseum bleef van maart 2020 een jaar gesloten voor het publiek. Om de tevens prachtige collectie (Ensor, Minne, Van Ruysselberghe, Spilliaert, Van de Velde,…) niet langer aan de bezoekers te ontzeggen moest er een oplossing worden gevonden die rekening hield met een personeelstekort bij de bewaking.  
Tijdens deze periode werden verbeteringswerken (verlichting, branddetectie) aan het Old Master Museum uitgevoerd. 
Sinds 15 oktober 2021 werden alle musea terug geopend.
6. De besparingen op de personeelskosten, met name tijdens de laatste legislatuur, maken de situatie er niet gemakkelijker op. Ik zorg ervoor dat de nodige middelen beschikbaar zijn en dat ze optimaal worden aangewend zodat de bezoekers kunnen genieten van het erfgoed dat tentoongesteld wordt in de verschillende musea die deel uitmaken van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is