Gegevensdeling door het KMI - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

Door Frieda Gijbels op 13 december 2022, over deze onderwerpen: Federale Wetenschappelijke Instellingen

Commissie Mobiliteit 1 maart 2023: 

04.01 Frieda Gijbels (N-VA):

In uw beleidsnota lezen we dat het KMI naar een open databeleid zal toewerken, conform de Europese richtlijnen.

Welke data zullen op termijn worden gedeeld? Welke data worden nu al openbaar gedeeld? Hoeveel middelen zijn er nodig om te komen tot een open databeleid? Kan u dit specifiëren? Waar worden die middelen dan gehaald? Wat is het tijdspad? Hoe verhouden we ons tot andere landen wat betreft het open databeleid van bijvoorbeeld weergegevens?

04.02 Staatssecretaris Thomas Dermine:

Conform de EU-richtlijnen zullen data van het weermodel ALARO, klimatologische waarnemingen, realtime waarnemingen, waarschuwingen en ruwe data van de weerradar gedeeld worden. Data van het weermodel ALARO, uurlijkse waarnemingen van KMI en skeyes stations, LIDAR-ceilometerdata, klimatologische statistieken en extreme neerslag per gemeente en tienminuutwaarnemingen van twee KMI stations zijn al openbaar gedeeld.

Het KMI voorziet vele gebruikers van meteorologische gegevens die in België of in het buitenland zijn verzameld. Als gevolg van de uitvoering van de open data zullen deze gebruikers rechtstreeks toegang hebben tot deze gegevens en niet langer een beroep hoeven te doen op de diensten van het KMI om ze te verkrijgen. Zij zullen deze kunnen verkrijgen via de opendatasites die niet alleen door het KMI maar door alle meteorologische diensten zullen worden opgezet.

De directe gevolgen van deze wijziging zijn een vermindering van de inkomsten die op ongeveer 620.000 euro per jaar wordt geraamd. Het beheer van de database en de webinterface en de ondersteuning van de gebruikers zullen ook een extra kost met zich meebrengen van ongeveer 454.000 euro exclusief btw voor het eerste jaar, dus one shot en de recurrente kost, en de recurrente kosten bedragen per jaar ongeveer 263.000 euro. Elke openbare autoriteit zal via haar inspecteur van Financiën een extra budget moeten aanvragen om de gegevens beschikbaar te stellen.

Het KMI heeft nog geen nauwkeurige planning opgesteld. De implementatie zal plaatsvinden in functie van de voortgang van bovengenoemd budgetdossier. Als wij naar het buitenland kijken, dan hebben Nederland, Duitsland en Luxemburg momenteel hun weergegevens vrij toegankelijk gemaakt. Frankrijk heeft dat, zoals België, gedeeltelijk gedaan.

04.03 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord. Het lijkt mij logisch dat bijvoorbeeld de gegevens die door het KMI worden verzameld en die met belastinggeld worden betaald openbaar worden gemaakt. Europa dringt daarop aan, dus het verbaast mij dat er nog geen planning is, dat dit niet is uitgewerkt in uw beleidsnota en dat daarvoor geen budget is voorzien. We weten toch al langer dan vandaag dat dit moet gebeuren.

Dat is niet alleen interessant voor burgers, het is ook belangrijk voor de veiligheid. Ik denk daarbij aan het delen van gegevens over de wegtemperatuur. Dat zijn belangrijke zaken waarmee gemeenten aan de slag kunnen. Zij kunnen daarmee bijvoorbeeld hun strooidiensten veel betere adviezen geven wanneer het vriest. Hoe sneller het delen van die data in orde komt, hoe beter voor de veiligheid.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is