Het federale wetenschapsbeleid: niet het regeerakkoord, maar het PS plan wordt uitgevoerd

Door Frieda Gijbels op 29 november 2023

Ook met zijn laatste beleidsnota van deze legislatuur over het wetenschapsbeleid trekt staatssecretaris Dermine voluit de PS-kaart, tegen het algemeen belang in. “Wetenschapsbeleid is een gemeenschapsbevoegdheid. Toch blijft de PS geld storten in de federale wetenschappelijke instellingen en het PS-vehikel bij uitstek Belspo (of de POD Wetenschapsbeleid) trekt steeds meer macht naar zich toe,” aldus Kamerlid Gijbels.

Wetenschapsbeleid is een gemeenschapsbevoegdheid. Je zou dan ook denken dat er op federaal niveau een constante oefening wordt gedaan om de restbevoegdheden zo slank en efficiënt mogelijk in te vullen en een voortdurend kerntakendebat te voeren.

Het tegenovergestelde gebeurt. De budgetten voor de federale wetenschappelijke instellingen gaan omhoog, er is geen sprake meer van een verzelfstandiging en Belspo (of de POD Wetenschapsbeleid) trekt steeds meer macht naar zich toe.

Wanbeheer op verschillende niveaus

Het wanbeheer  bevindt zich op verschillende niveaus. Van mogelijke sociale dumping aan boord van het onderzoeksschip Belgica, over het financiële wanbeheer van de vzw die het Jubelpark onder handen moet nemen, over de enveloppen met inkomsten van de Musea voor Kunst en Geschiedenis die maandenlang bleven liggen, de gebrekkige inventaris van de Musea voor Schone Kunsten (waarbij het Rekenhof de waardering van de kunstwerken van 1,5 miljard niet kan verifiëren door een gebrek aan documentering), de onduidelijke toestand van de kunstwerken in de depots, het gebrek aan inventarisatie op de Poolbasis en het gebrek aan federale ambitie en concrete engagementen met betrekking tot de Einstein telescoop. En meerdere instellingen kampen met sociale onrust op de werkvloer.

Staatssecretaris gaat voor prestige en plezier

“Er is werk aan de winkel, ernstig werk. Er bereiken me steeds meer signalen dat er sprake is van financieel wanbeheer in verschillende instellingen en dat ook het personeelsbeleid sterk te wensen overlaat.  Ook het Rekenhof heeft al meermaals haar bedenkingen geuit. Maar in plaats daarvan houdt de staatssecretaris zich bezig met de “leuke” dingen. Hij showt graag onze astronaut en pakt uit met de voorbereidingen van 200 jaar België. Hij voert het regeerakkoord niet uit, dat sprak van prioritaire aandacht voor verzelfstandiging van de Federale Wetenschappelijke Instellingen. Het lijkt er dus op dat vooral het PS plan wordt uitgevoerd en niet het regeerakkoord", besluit Gijbels.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is