Interne audit nationaal referentielaboratorium respiratoire pathogenen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Labo

4 november 2021: 

Mijnheer de minister,

Het nationaal referentielaboratorium voor respiratoire pathogenen (UZ Leuven) heeft een belangrijke rol gespeeld in de coronacrisis, maar haar rol is niet onbesproken. In de eerste golf kampte het laboratorium met een gebrek aan testcapaciteit (reagentia), waardoor er een lange wachttijd is ontstaan en er veel mensen niet getest konden worden, ondanks symptomen (er was toen een prioritering naargelang de ernst van de symptomen). Uiteraard was er toen een probleem met een wereldwijde toegenomen vraag naar testmaterialen, maar toch moeten we ons de vraag stellen of er lessen kunnen worden getrokken en of we ons beter kunnen voorbereiden.
Daarom stel ik u graag volgende vragen:

  • Is er een interne audit geweest van het nationaal referentielaboratorium naar aanleiding van haar rol in de coronacrisis? 
    • Zo ja, kan u het rapport dan bezorgen? Wat zijn voor u de lessen die getrokken moeten worden?
    • Zo neen, waarom niet? Staat dit nog gepland en zo ja, wanneer?
  • Staan er nog andere audits op stapel van organen die betrokken waren in deze crisis of zijn er al uitgevoerd? Zo ja, kan u dan een lijst met de planning bezorgen? 

Met dank voor uw antwoord,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Deze schriftelijke vraag werd omgezet naar een mondelinge vraag. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is