Kinesitherapie in de ziekenhuissetting - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 24 oktober 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen, Kinesitherapeuten

Commissie Gezondheid 24 oktober 2023: 

25.01 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, de revalidatiezorg evolueert voortdurend. Kinesitherapeuten spelen hierbij uiteraard een essentiële rol. Zij bevorderen zowel het fysiek als vaak ook het mentaal herstel van patiënten.

Er bereiken mij signalen dat kinesitherapeuten werkzaam in een ambulante privépraktijk steeds minder patiënten zien die een operatie hebben ondergaan. Ziekenhuizen bieden namelijk vaak een volledig pakket aan, naast bijvoorbeeld chirurgie, waardoor het voor patiënten vaak de logica zelve lijkt om voor de revalidatie naar het ziekenhuis terug te keren. Zij worden door de zorgverstrekkers in de ziekenhuizen klaarblijkelijk ook in die richting geduwd. Dat lijkt geen goede evolutie, aangezien de gespecialiseerde ambulante expertise in de privésetting op die manier voor een stuk verarmt .

Wat is uw visie op die evolutie? Vindt u ze wenselijk? Is de vrije keuze van de patiënt voor een zorgverlener steeds gegarandeerd? Wordt erop toegezien dat aan een patiënt steeds verschillende opties, zowel in ambulante privésetting als in een ziekenhuis, worden aangereikt? Zo ja, op welke manier?

25.02 Minister Frank Vandenbroucke:

Mevrouw Gijbels, een postoperatieve kinesitherapeutische behandeling kan inderdaad in verschillende settings aangeboden worden. Ik hoef uiteraard niet te herhalen dat kinesitherapie onderworpen is aan een medisch voorschrift, maar patiënten zijn vervolgens vrij om hun zorgverlener te kiezen. Het aanbod vanuit het ziekenhuis is dan ook geen verplichting. Ik denk dat het belangrijk is dat elke patiënt de gepaste zorg krijgt. De zorg moet gepast en goed zijn, of die nu plaatsvindt in een ziekenhuis of in de eerste lijn. Vandaag is dat aanbod inderdaad zowel in het ziekenhuis als in de eerste lijn mogelijk.

25.03 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, ik wil gewoon aangeven dat wij toch in de gaten moeten houden dat dat aanbod nooit een verplichting is en dat patiënten voldoende moeten worden geïnformeerd over de verschillende opties. Anders gaat er echt een verschraling van de kinesitherapie in de ambulante praktijk optreden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is