Major trauma centres - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

02/06/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)

 

Geachte mijnheer de minister

 

In 2017 verscheen een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de opvang van patiënten die slachtoffer zijn van een zwaar trauma. Er werd hierbij een vergelijking gemaakt met het buitenland, waar major trauma centres (MTC) zich 24u/24u toeleggen op het opvangen en behandelen van deze patiënten. In Nederland zijn er elf dergelijke MTC's, die elk een bevolking van 1,5 miljoen mensen bedienen. De bedoeling van deze MTC's is continu de nodig apparatuur, expertise en bestaffing te kunnen aanbieden om ernstige traumata adequaat te kunnen behandelen. Als richtlijn stelde het KCE voor om vier à zeven MTC's op te richten in ons land, met een bediening van 1,5 à 2,5 miljoen burgers elk en een transporttijd van minder dan 45 minuten. Essentieel voor een goede werking van de MTC's is uiteraard dat er een gestandaardiseerde triage gebeurt door de mobiele interventie-eenheden om de ernst van een trauma in te schatten en dat er duidelijke protocollen bestaan die bepalen of een patiënt al dan niet naar een MTC moet worden getransporteerd. Deze schakels stonden in 2017 nog niet op punt. Er was nog geen gemeenschappelijk triagesysteem, er was bovendien geen traumaregister. Ondertussen hebben enkele ziekenhuizen een internationale erkenning als MTC gekregen.

1. Op welke criteria is dergelijke internationale erkenning gebaseerd? Is deze erkenning dezelfde voor alle ziekenhuizen?

2. Welke ziekenhuizen zijn ondertussen erkend als MTC?

3. Welke ziekenhuizen zijn bezig met een traject dat moet leiden tot erkenning als MTC?

4. Op welke plaatsen is er nog een MTC nodig?

5. Is er ondertussen een gemeenschappelijk triagesysteem?

6. Is er een traumaregister? Indien ja, wordt dit dan standaard bijgehouden?

7. Staat het traumaprotocol (van MUG tot revalidatie) ondertussen op punt? Indien niet, wat is hiervan de tijdslijn?

 

Alvast dank bij voorbaat voor uw antwoord.

Hoogachtend

Frieda Gijbels

 

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is