Orgaandonatie - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 16 december 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

16 december 2022: 

Mijnheer de minister,

Uit het jaarverslag (2019) van de Belgische sectie transplantatie coördinatoren blijkt dat er t.o.v. 2018 6,8% meer donoren zijn geregistreerd. Dit valt ook af te leiden uit de donorstatistieken (2020) van de FOD Volksgezondheid.

Sinds 1 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om zich als donor digitaal te registreren. Deze gegevens worden niet langer verzameld in het rijksregisterdossier maar in een centrale database van de FOD Volksgezondheid.

Hierbij heb ik volgende vragen voor U:

Wat zijn de resultaten van de digitale orgaanregistratie? Is hier een evaluatie van gemaakt?
Is de centrale database toegankelijk voor de gemeentes? Worden deze gegevens teruggekoppeld naar de gemeentes? Of kunnen ze deze data vrijblijvend raadplegen?
Graag een oplijsting van het aantal donorregistraties sinds  januari 2020. Met onderverdeling tussen digitale en papieren registratie. Verder onder te verdelen per gewest, per provincie en per gemeente.

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels, N-VA fractie

26 mei 2023

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

In 2022 heeft de FOD Volksgezondheid in samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) een bewustmakingscampagne gereactiveerd.  Met de campagne "Het kan in één vingerklik gedaan zijn" worden de burgers andermaal aangesproken om hen te informeren over de verschillende soorten donaties en hun doeleinden. Vandaag is het immers mogelijk om niet alleen te kiezen voor orgaandonatie maar ook voor de donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal bestemd voor transplantatie, geavanceerde therapieën of wetenschappelijk onderzoek.

Ook de diverse mogelijkheden om de wilsverklaringen te registreren komen aan bod.

Via een website, filmpjes, affiches en folders trachten de overheidsdiensten de burgers te bereiken. Het communicatiemateriaal wordt ter beschikking gesteld van gemeentebesturen, artsen, apotheken, ziekenhuizen, ...

Sinds 2018 steeg het aantal wilversklaringen met 62% met een piek in het aantal registraties van toestemmingen.

Het is belangrijk te preciseren dat er in het kader van de campagne "Het kan in één vingerklik gedaan zijn", geen beroep wordt gedaan op een andere databank dan deze die wordt gebruikt door de gemeentebesturen, huisartsen of de burger zelf via de website mijngezondheid.be.

Een muisklik op de in de campagne voorgestelde link, leidt automatisch naar de officiële en unieke databank Orgadon. Er bestaat dus slechts één databank voor de registratie van de wilsverklaringen van de burgers.

Het is momenteel niet mogelijk om het aantal registraties mee te delen naargelang het gebruikte kanaal: gemeentebestuur, huisarts of burger zelf via mijn gezondheid.be

Evenzo zijn de gegevens beschikbaar voor het nationale niveau maar niet per provincie of gewest. Indien een gemeente echter haar gegevens wenst te verkrijgen, kunnen deze worden opgevraagd aan de hand van de postcode van het betrokken gemeentebestuur.

Gelieve contact op te nemen voor tabellen en figuren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is