Prioritering voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 april 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Vaccinatie

30 maart 2021: ingediende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid.

Mijnheer de minister,

Er bereikte me een vraag van een patiënt met ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose), een zeldzame neurologische ziekte die gekenmerkt wordt door het verlies van motorische zenuwcellen of motorneuronen en spierverlamming. De overleving van een ALS patiënt is helaas beperkt, waardoor elke dag voor hen nog waardevoller is.
De Hoge Gezondheidsraad heeft in het kader van de prioritering voor vaccinatie een rangschikking gemaakt, gaande van zeer hoog risicopatiënten (categorie A1), naar lager risicopatiënten in het kader van COVID-19. De bedoeling daarbij is dat hoogrisicopatiënten eerst worden gevaccineerd. Volgens de tabellen van de HGR, zijn zowel chronische neurologische aandoeningen als chronische longaandoeningen aanleiding om in categorie A1 terecht te komen. Beide lijken van toepassing op de man met ALS, aangezien hij voortdurend geventileerd wordt.  De man in kwestie werd echter nog niet opgeroepen voor vaccinatie en heeft ook geen idee wanneer hij aan de beurt zal komen. Hij deed zijn verhaal, ook in naam van zijn lotgenoten, onlangs ook in de pers (https://www.hln.be/laarne/als-ik-besmet-raak-ben-ik-verloren-als-patient...). Ook zijn huisarts blijkt ten einde raad te zijn.

  • Kan u bevestigen dat ALS patiënten onder prioriteitsniveau A1 voor vaccinatie tegen SARS-CoV-2 vallen? 
  • Waarom zijn (bepaalde) ALS patiënten nog steeds niet gevaccineerd? Voor hen telt elke dag, zoals reeds vermeld. 
  • Wanneer verwacht u dat alle ALS patiënten gevaccineerd zullen zijn?
  • Zijn er ook andere dergelijke aandoeningen bekend die tussen de mazen van het net lijken te glippen?

Dank voor uw antwoorden, 

Frieda Gijbels

01.15 Minister Frank Vandenbroucke:

Iets wat ondertussen al vastligt, is de vaccinatie van mensen met aandoeningen, van wie we op basis van wetenschappelijke gegevens weten dat ze meer vatbaar zijn voor een infectie met COVID19 en als ze geïnfecteerd zijn, ook een groter risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte. Daartoe behoren ook neuromusculaire aandoeningen zoals ALS. Volgens het vaccinatieschema zal men beginnen met het vaccineren van deze mensen in april. Dit verloopt op dit ogenblik volgens plan. Natuurlijk is het onze ambitie dat er geen mensen door de mazen van het net glippen. Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten worden gegevens uit meerdere bronnen samengevoegd. Het was echt onze zorg dat dit samenvoegen op een veilige manier gebeurde. Ten eerste, de verzekeringsinstellingen, de ziekenfondsen stellen een lijst samen op basis van een aantal indicatoren, bijvoorbeeld het medicatiegebruik bij hun leden. Ten tweede, de huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten. Ze zullen deze lijst vanaf 2 april geleidelijk beginnen aan te vullen. Ze kunnen op elk moment patiënten aan de lijst toevoegen. Ten derde, het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de laatste vijf jaar een diagnose van kanker kregen. Ten vierde, bijkomend zullen een aantal specialisten, in overleg met patiëntenorganisaties, mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten. Door die vier bronnen samen te voegen hopen we dat de kans klein is dat iemand wordt vergeten. Al deze lijsten worden samengevoegd tot één unieke lijst in een beveiligd centraal register, de Vaccination Codes Database. We hebben het daarover nog heel recent gehad in deze commissie. Naar schatting zullen uiteindelijk 1,2 tot 1,5 miljoen mensen in deze databank worden opgenomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is