Statuut ASO - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 17 november 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

17 november 2022: 

Mijnheer de minister,

Al jarenlang zijn er problemen bij de opleiding van arts-specialisten. Zeer lange werkdagen en weinig sociale bescherming vormen niet alleen een bedreiging voor de (mentale) gezondheid van de artsen in opleiding, maar ook voor hun patiënten, die recht hebben op een heldere en uitgeruste arts.

In 2021 werd er een collectieve overeenkomst gesloten, waarin een aantal afspraken over arbeidsvoorwaarden werden verankerd.

Maar er lijken toch nog een aantal zaken te schorten.

Daarom de volgende vragen:

  • Op welke manier wordt toezicht gehouden op de gepresteerde uren en de registratie ervan? Hoeveel controles zijn er gebeurd en zijn er inbreuken vastgesteld? Welk soort inbreuken en wat waren de gevolgen?
  • U geeft in uw beleidsnota aan dat er een enquête is geweest bij arts-specialisten in opleiding in het kader van de kwaliteit van de opleiding.  Op welke manier werd die bevraging opgevat? Wat werd er vastgesteld? Indien er problematische zaken aan het licht zijn gekomen, welke waren dat dan en op welke manier is daar gevolg aan gegeven?
  • Wanneer zal u werk maken van een werkloosheidsbescherming voor ASO's en op welke manier ziet u dat ingevuld?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels​

Deze vraag kwam aan bod bij de besrpeking van de beleidsnota, die u

kan vinden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is