Tactical Combat Casualty Care (TCCC) - Schriftelijke vraag aan minister Dedonder

Door Frieda Gijbels op 14 december 2022, over deze onderwerpen: Defensie

14 december 2022:

Mevrouw de minister,

België zet sinds enige jaren actiever in op het aanwerven van reservisten, ter ondersteuning van het actief kader van de strijdmacht. Voorafgaand aan de definitieve aanstelling van deze reservisten moeten zij meerdere vormingen doorlopen (MIF, GMO en GPO). Deze leerplannen worden aangepast vanaf 2023. Voordien werden kandidaat-reservisten tijdens hun MIF onderwezen in EHBO-beginselen en kregen zij in hun GMO vormingen over TCCC (Tactical Combat Casualty Care). In de leerplannen voor de GMO van 2023 is er echter geen sprake meer van deze vormingen.

Daarom volgende vragen:

Waarom is TCCC geen onderdeel meer van de lessen die onderwezen zullen worden tijdens de GMO's vanaf 2023?
Wat is uw mening over deze verwijdering?
Wie heeft deze verwijdering geadviseerd?
Wie heeft de aanpassing van deze leerplannen goedgekeurd?
Zal het weghalen van TCCC uit de leerplannen nadelige gevolgen hebben voor de weerbaarheid en inzetbaarheid van onze getrainde reserve?
Zo ja, waarom is deze keuze dan gemaakt?
Zal het weghalen van TCCC er voor zorgen dat onze reserve slechter getraind en opgeleid wordt dan gelijkaardige reserve-eenheden in andere Europese landen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is zal dat hier gepubliceerd worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is