Varianten van het SARS-CoV-2 virus - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Virus

4 december 2021: 

Mijnheer de minister,

Op dit moment wordt volop onderzocht hoe besmettelijk en ziekmakend de Omikron variant is, alsmede naar hun verspreiding en impact en de capaciteit om de bestaande vaccins te ontwijken. In dit stadium is er nog te weinig geweten om harde conclusies te kunnen trekken, maar er is een bepaalde ongerustheid dat deze nieuwe variant ook ziekmakend zou zijn voor jonge kinderen (< 2 jaar). Als dat zo zou zijn, dat zitten we met een heel nieuw gegeven. 
- wat werd er op het laatste overlegcomité (3/12) besproken met betrekking tot de Omikron variant? Welke adviezen geeft de GEMS hieromtrent? 
- liggen er scenario's klaar die rekening houden met varianten die ziekmakend zijn voor andere leeftijdscategorieën? Zo ja, wie heeft die scenario's opgemaakt en kunnen die worden ingekeken?
- liggen er scenario's klaar die rekening houden met een veel grotere besmettelijkheid en/of met varianten die ontsnappen aan de huidige vaccins? Zo ja, wat houden die scenario's in en kunnen die worden ingekeken?
- wordt er op dit moment gecontroleerd op de Omikron variant via de PCR testen (ontbrekend gen)?
- zijn er stalen retrograad gecontroleerd en zo ja, wat waren de resultaten? Hoe komt het dat men bij de "verdachte stalen", waar het Nationaal Referentielab het over heeft, niet eerder is gaan zoeken naar varianten?

Met dank voor uw antwoorden,
Frieda Gijbels

De antwoorden van de minister en toelichting van professor Steven Van Gucht tijdens het actualiteitsdebat in de commissie gezondheid 10/12/2021 kan u hier terugvinden:  

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is