Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

  26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op: Kan u een …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

19/10/2020 Mijnheer de minister, In juni is de tweede lichting mondhygiënisten afgestudeerd.De bedoeling is dat zij volop kunnen meedraaien in de mondzorg, waarbij ze vooral het preventieve aspect van mondzorg op zich kunnen nemen. Op langere termijn kan dit zorgen voor het voorkomen of beperken …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

  13/10/2020   Mijnheer de minister Recent verscheen een bericht over het advies van de WGO om niet-essentiële tandzorg uit te stellen in het kader van de coronacrisis. Ik stelde hierover tevergeefs een vraag aan uw voorganger. 1. Bent u het eens met dit advies? Indien niet, zal u hierover …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

13/10/2020 Mijnheer de minister, Tijdens de Covidcrisis hebben we nog een keer heel duidelijk gemerkt waar de zwakke punten zitten in onze maatschappij. De ouderen in woonzorgcentra hebben flink te lijden gehad onder de coronacrisis en het doet nadenken over de manier waarop wij met onze ouderen …

Door Frieda Gijbels op 31 augustus 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

25/08/2020 Geachte mevrouw de minister Ik stelde u al eerder vragen over de mondhygiënisten en de terugbetaling van de preventieve zorgen die ze uitvoeren. Er zou een plan in opmaak zijn, maar tot op vandaag komt er geen schot in de zaak. Mondhygiënisten voeren nu behandelingen uit waarvoor geen …

Door Frieda Gijbels op 12 augustus 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

12/08/2020   In de krant Het Laatste Nieuws verscheen een bericht over het advies van de WGO om niet-essentiële tandzorg uit te stellen. 1. Bent u het eens met dit advies? Indien niet, zal u hierover communiceren om te vermijden dat mensen hun tandartsafspraken gaan annuleren? 2. Volgens …