Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 23 februari 2022, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

23 februari 2022:  Mijnheer de minister, Zoals u weet is de drempel van de tandarts hoog in België. Hoewel er al behoorlijk wat inspanningen zijn gedaan om financiële drempels voor een (preventief) tandartsbezoek voor minderjarigen weg te werken, blijft er een grote groep die moeilijk wordt …

Door Frieda Gijbels op 26 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 19 oktober 2021:  08.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het proefproject om de mondhygiënisten beter te integreren in de tandartspraktijk, staat al een tijdje op stapel, maar wordt telkens weer uitgesteld. Onlangs ontving ik in mijn elektronische brievenbus …

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten

15 juli 2021:  Mijnheer de minister, Er zou ondertussen een akkoord zijn over een studieprotocol, waarin mondhygiënisten kunnen instappen en waardoor bepaalde behandelingen die door hen worden verricht voor terugbetaling in aanmerking komen. Hoe ziet dat studieprotocol eruit? Hoeveel …

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten

15 juli 2021:  Mijnheer de minister, De derde lichting mondhygiënisten is nu afgestudeerd in Vlaanderen. In Wallonië zal de eerste lichting afstuderen in 2022.Helaas verkeert deze groep zorgverstrekkers nog steeds in grote onzekerheid aangezien zij niet over een RIZIV nummer beschikken en er …

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

  26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op: Kan u een …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

19/10/2020 Mijnheer de minister, In juni is de tweede lichting mondhygiënisten afgestudeerd.De bedoeling is dat zij volop kunnen meedraaien in de mondzorg, waarbij ze vooral het preventieve aspect van mondzorg op zich kunnen nemen. Op langere termijn kan dit zorgen voor het voorkomen of beperken …