Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 4 januari 2021, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

04/01/2021 Geachte mijnheer de minister Verschillende tandheelkundige softwarepakketten bieden nu een "kwijting en harmonisatiedocument" aan, dat gebruikt kan worden voor behandelingen waarvoor geen of beperkte tussenkomst door het RIZIV is voorzien. Het moet ook worden meegegeven wanneer een …

Door Frieda Gijbels op 23 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Tandheelkunde, Volksgezondheid, Sociale zekerheid

23/12/2020 Mijnheer de minister,   Er wordt een tegemoetkoming voorzien voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen voor verschillende zorgverstrekkers. De hoogte van de tussenkomst wordt bepaald door de beroepscategorie. Voor tandartsen, artsen-specialisten in de kaakchirurgie of …

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid, Gezondheidszorg, Sociale zekerheid

26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op. De nomenclatuur …

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid

26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op: Wat heeft het …

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

  26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op: Kan u een …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

  13/10/2020   Mijnheer de minister Recent verscheen een bericht over het advies van de WGO om niet-essentiële tandzorg uit te stellen in het kader van de coronacrisis. Ik stelde hierover tevergeefs een vraag aan uw voorganger. 1. Bent u het eens met dit advies? Indien niet, zal u hierover …