Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 26 oktober 2021, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 19 oktober 2021:  13.01 Frieda Gijbels (N-VA):  Niet zo heel bekend is dat bij rampen allerhande – denk maar aan de scheepsramp met de Herald of Free Enterprise, maar ook aan de aanslagen in Brussel of onlangs nog de overstromingen in Wallonië – tandartsen een grote rol …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 was dit een bedrag van 142,9 miljoen euro, waarvan 128,9 miljoen voor individuele zorgverleners. U …

Door Frieda Gijbels op 4 januari 2021, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

04/01/2021 Geachte mijnheer de minister Verschillende tandheelkundige softwarepakketten bieden nu een "kwijting en harmonisatiedocument" aan, dat gebruikt kan worden voor behandelingen waarvoor geen of beperkte tussenkomst door het RIZIV is voorzien. Het moet ook worden meegegeven wanneer een …

Door Frieda Gijbels op 23 december 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Tandheelkunde, Volksgezondheid, Sociale zekerheid

23/12/2020 Mijnheer de minister,   Er wordt een tegemoetkoming voorzien voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmaterialen voor verschillende zorgverstrekkers. De hoogte van de tussenkomst wordt bepaald door de beroepscategorie. Voor tandartsen, artsen-specialisten in de kaakchirurgie of …

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid, Gezondheidszorg, Sociale zekerheid

26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op. De nomenclatuur …

Door Frieda Gijbels op 7 december 2020, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid

26/11/2020   Geachte mijnheer de minister   Een vergelijking van een rapport van het Rekenhof van 2016 omtrent de terugbetaling van de tandzorg (https://www.rekenhof.be/Docs/2016_16_TerugbetalingTandzorg.pdf) en de huidige stand van zaken in de tandzorg roept heel wat vragen op: Wat heeft het …