Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

4 januari 2022:  Mijnheer de minister, De organisatie van de ziekenhuiscapaciteit is zeer belangrijk gebleken in tijden van crisis. Zoals al vaker aangehaald in eerdere debatten, is het essentieel dat er ook een goede analyse wordt gemaakt van de ervaringen in de verschillende Covid19 golven en …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

5 december 2021:  Mijnheer de minister, Als we naar de cijfers van Sciensano kijken, dan lijkt het alsof in deze golf er minder mensen beademd moeten worden dan in de eerste en tweede golf. Om hier een beter inzicht in te krijgen, stel ik u graag volgende vragen: Is er een analyse gebeurd in …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

4 december 2021:  Minister Vandenbroucke, De resultaten van de SalivaHIS studie van Sciensano bevatten een aantal opmerkelijke resultaten. De studie bekijkt via een steekproef de aanwezigheid van antistoffen in het speeksel. Volgende zaken zijn opvallend: gevaccineerden met 1 of meer chronische …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

2 december 2021:  Mijnheer de minister, De ziekenhuizen hebben het bijzonder zwaar. Opnieuw. We zitten in de vierde golf van de coronapandemie. Het coronavirus blijkt bijzonder hardnekkig, dus we mogen niet overmoedig zijn. Maar ondertussen zouden we wel lessen geleerd moeten hebben uit de …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

27 oktober 2021:  Mijnheer de minister Het is belangrijk om een continu zicht te hebben op de ziekenhuisopnames, zowel voor de transparante berichtgeving als voor de inschatting van de ernst van de pandemie. Nu de meerderheid van de bevolking gevaccineerd is, is het ook belangrijk om een …

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

27 oktober 2021:  Mijnheer de minister, In deze crisis is er steeds een gebrekkige aandacht geweest voor het aantal besmettingen bij zorgpersoneel, in tegenstelling tot in vele andere landen, waar er een continue rapportering was. Ondertussen is gelukkig een groot aandeel van het zorgpersoneel …