Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 was dit een bedrag van 142,9 miljoen euro, waarvan 128,9 miljoen voor individuele zorgverleners. U …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Volgens de cijfers van Sciensano (weekrapport 20 augustus 2021) is een groot aandeel (bijna 12%) van de teruggekeerde reizigers uit Marokko (en in mindere mate ook uit Turkije) positief voor het Sars-CoV-2 virus. Het lijkt van groot belang dat dergelijke …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

25 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over de wenselijkheid om zwangere vrouwen al dan niet te laten vaccineren. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat een vaccin aan te raden is, ook bij vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden. Dat is ook de …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

24 augustus 2021:  Mijnheer de minister, De vaccinatiecampagne loopt naar het einde, elke volwassene heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren. Helaas blijkt de vaccinatiegraad niet overal even hoog te zijn. Tegelijk blijkt dat er toch wel wat besmettingen gebeuren bij mensen die …

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

12 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Het MICA-programma (Monitoring Intensive Care Activities) is een project gevalideerd in 2017 met als doel om de kwaliteit van de intensive care geneeskunde te verbeteren door het gebruik van kwaliteits- en prestatie-indicatoren op Belgische ICUs te …

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

11 juli 2021:  Mijnheer de minister, In het overzicht van Sciensano worden de nieuwe ziekenhuisopnames niet opgesplitst per provincie. Nochtans is dit belangrijke informatie, zeker gezien de vaccinatiegraad in sommige provincies/gewesten al zeer hoog is. Nu de viruscirculatie lager is, lijkt het …