Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 19 september 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 19 september 2023:  02.01 Frieda Gijbels (N-VA): Tijdens de coronacrisis werd er een toename vastgesteld van het aantal bloedstroominfecties die werden opgelopen in een ziekenhuis. Dat vond ik een vreemde vaststelling. De oorzaak daarvan is ook niet helemaal duidelijk. Het …

Door Frieda Gijbels op 29 juni 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

11 april 2023:  Om inzicht te krijgen in de manier waarop we de COVID-19-pandemie het hoofd hebben kunnen bieden en hieruit lessen te trekken voor de toekomst, is het belangrijk te kunnen zien welke impact COVID-19 heeft gehad op ons zorgsysteem. Eén van de vragen is dan ook hoeveel patiënten …

Door Frieda Gijbels op 16 mei 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 16 mei 2023:  09.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, u kondigde, samen met staatssecretaris Dermine, een post-coronastudie aan met een budget van 7 miljoen om lessen te trekken uit de coronacrisis. BELSPO zou die studie trekken. U gaat er kennelijk van uit, zo …

Door Frieda Gijbels op 16 mei 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 16 mei 2023:  07.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb u al eerder ondervraagd over de 9,5 miljoen euro die bij de ULB is beland als winst ten gevolge van de installatie van het federaal testplatform daar. Die som zou volgens het rapport dat sindsdien …

Door Frieda Gijbels op 9 mei 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 9 mei 2023:  16.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, u weet dat het voor mij belangrijk is dat er een onafhankelijke doorlichting van het coronabeleid in België gebeurt. Ik meen trouwens dat ik niet de enige ben voor wie dat belangrijk is …

Door Frieda Gijbels op 18 april 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 18 april 2023:  17.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het RIZIV heeft recent een rapport uitgebracht over zijn onderzoek naar de werking en de kostprijs van het federale testplatform, dat werd opgericht tijdens de covidcrisis, onderzoek waar ik namens mijn …