Buitenlandse COVID-19-patiënten in Belgische ziekenhuizen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 april 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Europa

30 maart 2021: ingediende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid.

Mijnheer de minister,

In januari gaf het Hospital Transport and Surge Capacity Committee aan dat er - mits voldaan werd aan een bepaalde bezettingsgraad - buitenlandse Covidpatiënten kunnen worden getransfereerd naar Belgische ziekenhuizen. Nog in maart zouden Franse patiënten bijvoorbeeld naar grensziekenhuizen in België zijn getransporteerd.

  • Kan u een overzicht geven van het aantal buitenlandse Covidpatiënten dat sinds januari naar Belgische ziekenhuizen werd getransfereerd?
  • Kan u dit uitsplitsen per nationaliteit, per provincie en per maand?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

01.15 Minister Frank Vandenbroucke:

Onder de Europese ministers, met name de ministers van de buurlanden, hebben wij steeds de wederzijdse belofte van Europese solidariteit gestand gehouden en bevestigd aan elkaar. Het is dan ook op die basis van wederzijdse solidariteit dat wij op de piek van de tweede golf in België, 32 patiënten hebben kunnen hospitaliseren in Duitsland. De ziekenhuizen in de provincie Luik, die zeer hard getroffen waren in de tweede golf hebben in januari in het comité Hospital and Transport Surge Capacity de vraag gesteld of België zelf ook bedden ter beschikking kon stellen indien de bezettingsgraad van de ziekenhuizen dat toeliet. Daarop is er via het Europese EWRS-systeem beschikbare capaciteit aangeboden. Tot nu toe werd ons aanbod alleen gebruikt door Frankrijk, in beperkte mate begin maart 2021. We hebben Frankrijk kunnen helpen door 17 Franse patiënten op te vangen in Belgische ziekenhuizen. In West-Vlaanderen werden 5 covid-patiënten opgevangen, in Henegouwen, Luik en Vlaams-Brabant telkens 3, in Oost-Vlaanderen 2 en in Namen 1. Natuurlijk zijn deze patiënten in alle transparantie meegenomen in onze ziekenhuiscijfers. Vandaag liggen er nog 11 patiënten op covid-ICU-afdelingen en 1 patiënt ligt nog op een covid-afdeling in een ziekenhuis. Deze persoon wordt deze week gerepatrieerd naar Frankrijk.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is