Cijfers ligdagen voor Covid19 per ziekenhuis - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Ziekenhuisbed

4 januari 2022: 

Mijnheer de minister,

De organisatie van de ziekenhuiscapaciteit is zeer belangrijk gebleken in tijden van crisis. Zoals al vaker aangehaald in eerdere debatten, is het essentieel dat er ook een goede analyse wordt gemaakt van de ervaringen in de verschillende Covid19 golven en de manier waarop ziekenhuizen ermee zijn omgegaan. Het is daarbij belangrijk dat er zicht komt op het aantal ligdagen voor Covid19 in de verschillende ziekenhuizen. Idealiter worden protocollen ook uitgewisseld tussen ziekenhuizen, zodat er maximaal van elkaar kan worden geleerd, wanneer er goede praktijken blijken te bestaan.
Graag had ik dan ook volgende cijfers opgevraagd:

Per ziekenhuis en per “golf”: 

  • Het aantal patiënten die werden opgenomen omwille van Covid19, uitgesplitst in opnames, opnames op IZ en opnames op IZ met beademing / met ECMO.
  • Het aantal ligdagen voor patiënten die werden opgenomen omwille van Covid19, uitgesplitst in opnames, opnames op IZ en opnames op IZ met beademing / met ECMO. Indien mogelijk ook per leeftijdscategorie.
  • Het gebruik van medium care bedden voor Covid19 patiënten per ziekenhuis (aantallen en indicaties)
  • De criteria om te beslissen om patiënten op te nemen op IZ per ziekenhuis

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is