Cybersecurity ziekenhuizen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: Ziekenhuizen, Cyber, Cybercriminaliteit
Cyber

15 juli 2021: 

Mijnheer de minister,

Ik stelde u op 8 juni een vraag over de impact van de cyberaanval van 4 mei op de ziekenhuizen en de gezondheidszorg. U gaf aan dat eHealth inderdaad hinder heeft ondervonden, waardoor er een vertraging op de toegang tot gegevens ontstond. Verder gaf u aan dat het CCB tijdens de Covid19 crisis extra hulp heeft aangeboden aan de ziekenhuizen met betrekking tot cyberveiligheid. In dat kader heb ik nog een aantal bijkomende vragen voor u:

  1. zijn er medische gegevens gelekt bij de cyberaanval van 4 mei?
  2. welk aandeel van de Europese middelen die in het kader van de relance voor de digitalisatie van de gezondheidszorg werden aangevraagd, zullen worden voorbehouden voor cybersecurity? Hoeveel bedraagt dit in absolute getallen en waarvoor zullen deze middelen precies worden ingezet?
  3. zijn de gevoelige punten van de ziekenhuizen en gedigitaliseerde medische gegevens in kaart gebracht en zo ja, zijn er gepaste maatregelen genomen om deze gevoelige punten te beschermen? Kan u dit toelichten?
  4. wordt de mate van veiligheid van de netwerkverbindingen van ziekenhuizen en zorgverstrekkers regelmatig doorgelicht? Zo ja, wie/welke instantie doet die doorlichtingen, op welke basis en bestaan hierover rapporten? Zo neen, wordt dit gepland?
  5. in hoeverre vormt ziekenhuisnetwerkvorming een extra kwetsbaarheid met betrekking tot cyberveiligheid?
  6. hebben ziekenhuizen beroep gedaan op de diensten van het CERT (CCB) die extra zijn aangeboden in de Covid19 crisis? Zo ja, wat waren de hulpvragen? Hoeveel meldingen waren er van ransomware, hoeveel van ongewone bewegingen op netwerken of accounts, hoeveel van gelekte medische gegevens? Hoe verhoudt zich dat tot het aantal hulpvragen voor de Covidcrisis?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is