"Bijna vier jaar is verstreken sinds de aanvang van de pandemie, en pas nu komt er zicht op een evaluatie," verklaart Frieda Gijbels. "Ervaringen vervagen en hoe langer men wacht met een analyse, hoe minder scherp die ervaringen zijn. Een evaluatie zo lang uitstellen is dan ook onaanvaardbaar gezien de verregaande impact van de maatregelen op de volledige bevolking."

Blinde vlekken

Gijbels bekritiseert de huidige aanpak van de regering, verwijzend naar de methodologie en kosten van de evaluatie. "De OESO krijgt 1,6 miljoen euro voor deze evaluatie, terwijl de regering daarnaast aan de POD Wetenschapsbeleid een budget van maar liefst 7 miljoen heeft toegekend om de "blinde vlekken in de evaluatie van het OESO rapport te beoordelen”," zegt Frieda. "Dat moeten dan toch wel erg veel blinde vlekken zijn, die men verwacht in dat rapport. Hoe kan dat? En opnieuw, zo laat."

Veel sneller in buitenland

Gijbels benadrukt het belang om te kijken naar andere landen als voorbeeld van een continue evaluatie. "Een vergelijking met Nederland toont dat zij al veel uitgebreide evaluaties hebben uitgevoerd, over verschillende aspecten van de crisisaanpak. Waarom hebben wij dat in ‘s hemelsnaam niet gedaan?”, besluit het Kamerlid.

Start video