Meldingspunt oprichten

Gijbels benadrukt dat het aantal meldingen van geweld tegen zorgpersoneel nog steeds te laag ligt en dat veel van deze gevallen zonder gevolg blijven. "Volgens de Orde van Artsen wordt er slechts in 22 procent van de gevallen melding gemaakt. Daarom willen wij een meldingspunt oprichten waar elke klacht in alle vertrouwen behandeld en begeleid wordt", aldus Gijbels.

Minister steeds burgerlijke partij

Vandaag worden deze zaken ook vaak geseponeerd door het Parket. Om de rechtszaken meer gewicht te geven, pleit Frieda Gijbels ervoor dat de minister van Gezondheid zich telkens burgerlijke partij stelt. “Een minister moet op zo’n moment achter zijn zorgverstrekkers staan.”

Absolute nultolerantie

Ten laatste pleit Gijbels voor absolute nultolerantie. “Elke daad van geweld tegen zorgverleners moet bestraft worden. Alleen zo denkt men twee keer na alvorens een vinger uit te steken naar onze hardwerkende zorgverleners.” Op haar actuele vraag antwoordde de minister dat hij noch voorstander is van burgerlijke partijstelling, noch nultolerantie.