Herstelcertificaten - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Coronavirus

14 november 2021: 

Mijnheer de minister,

Om een correcte inschatting te kunnen maken van het aantal mensen dat beschermd is tegen Covid (althans ernstige ziekte), is het niet enkel van belang inzicht te hebben in het aantal gevaccineerden, maar ook in het aantal mensen dat Covid heeft opgelopen. We kunnen dat natuurlijk zien aan het aantal besmettingen, maar we weten niet hoeveel ongevaccineerde mensen beschermd zijn door natuurlijke immuniteit.

  • Is er een overzicht van mensen die niet gevaccineerd zijn, maar wel natuurlijke immuniteit hebben, bijvoorbeeld via de herstelcertificaten? Kan u de aantallen uitsplitsen per provincie?
  • Gezien recente studies aantonen dat natuurlijke infectie langdurige bescherming biedt, wordt er overwogen om de geldigheid van het herstelcertificaat te verlengen? Werd dit besproken met de bevoegde kennisinstelling(en)?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

28 januari 2022: 

1. Gelieve hieronder de aantallen besmettingen bij niet gevaccineerden terug te vinden, per regio, tussen 01/08/2021 en 31/12/2021.
Région - Regio Cases_NotVacc_AugDec2021
BXL 59.994
FLA 177.463
WAL 130.569
OOS 3.404
Bijkomende informatie is wekelijks online beschikbaar (zie wekelijks epidemiologische bulletin, hoofdstuk 3.5.2 Doorbraak infecties).
2. De Europese verordening wordt gevolgd betreffende de geldigheidsduur van het herstelcertificaat, op dit ogenblik is dit 180 dagen. Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0953...
Deze tekst kan aangepast worden in functie van de beschikbare wetenschappelijk kennis. De recente situatie (Omikron variant) wijst eerder op een verminderde bescherming door een eerdere infectie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is