Het proefproject met betrekking tot de mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 26 oktober 2021, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid
Tanden

Commissie Gezondheid 19 oktober 2021: 

08.02 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, het proefproject om de mondhygiënisten beter te integreren in de tandartspraktijk, staat al een tijdje op stapel, maar wordt telkens weer uitgesteld. Onlangs ontving ik in mijn elektronische brievenbus een rondzendbrief van het RIZIV waarin melding werd gemaakt van de stopzetting van het proefproject. Dat is een probleem en ik spreek uit ervaring. Ik neem het op voor de patiënten van de tandartsen, want zij zijn er de dupe van. De mondhygiënisten zijn op het moment niet toegankelijk voor iedereen. Ze zijn enkel toegankelijk voor degenen die er extra voor willen betalen, aangezien hun behandelingen nog altijd niet worden terugbetaald. Er is ook sprake van een oneerlijke concurrentie tussen mondhygiënisten en tandartsen. Dus, mijnheer de minister, ik denk dat u wel helemaal achter het principe van de mondhygiënisten staat. Ik herinner me immers, net als u waarschijnlijk, het Strategisch Plan Mondzorg van 2003. Professor emeritus Daniel van Steenberghe heeft er nog aan meegeschreven, iemand van wie ik nog vele jaren les heb gekregen en die ons doordrongen heeft van het belang van mondhygiënisten. Ik denk dat hij ook u ervan heeft kunnen overtuigen dat het heel belangrijk is in de tandzorg om ook het niveau van de mondzorg in dit land omhoog te krikken. Ik vraag me af wat u nu zult doen. Wat is uw alternatief en wanneer zullen de behandelingen die mondhygiënisten uitvoeren, ook eindelijk in aanmerking komen voor terugbetaling? Wanneer zullen ze toegang hebben tot de nomenclatuur?

08.04 Frank Vandenbroucke, ministre:

 Monsieur le président, chers collègues, la Commission nationale dento-mutualiste a en effet élaboré un projet pilote visant à réaliser un inventaire du domaine d'activités global des hygiénistes et a estimé la charge de travail et la durée moyenne nécessaire pour chaque prestation, afin d'avoir toutes les informations nécessaires pour envisager l'introduction des hygiénistes buccodentaires dans le système des soins de santé et élaborer un cadre financier basé sur la réalité du terrain. À la suite de l'approbation du projet pilote par le Comité de l'assurance du 28 juin dernier, l'INAMI a publié sur son site web l'appel à candidatures. Les inscriptions se sont clôturées, après une prolongation de 15 jours, le 31 août 2021. Le 2 septembre 2021, la Commission de sélection s'est réunie afin d'évoquer les différentes candidatures. Malheureusement, un nombre limité de candidatures, 15 seulement, a été introduit, alors que 80 candidatures étaient prévues pour le projet. La Commission nationale dento-mutualiste a décidé, à l'unanimité, après un débat approfondi sur la question, de ne pas lancer le projet au 1 er octobre 2021. Het proefproject was inderdaad het geprefereerde denkspoor om tot een goed onderbouwde inschakeling van de mondhygiënisten in het zorglandschap te komen, maar een extra oproep lanceren met dezelfde modaliteiten lijkt in de huidige context niet zinvol. Wij bekijken wel mogelijke alternatieven, maar ik kan nog niet zeggen welke wij naar voren zullen schuiven. Ik heb inderdaad 20 jaar geleden aan professor Daniël van Steenberghe gevraagd om mij een rapport te maken over tand- en mondzorg in België. Ik herinner mij dat zeer levendig, want dat was een uiterst interessant rapport, maar het kwam helaas pas echt op het einde van de toenmalige legislatuur, ergens begin 2003, denk ik. Het was te laat om het nog te realiseren of maatregelen te lanceren. Twintig jaar later is het nu hoog tijd voor een grootschalige actie inzake mond- en tandzorg. Ik denk met veel warmte terug aan wat Daniël van Steenberghe toen heeft voorgelegd. In de begroting van de ziekteverzekering, die gisteren werd goedgekeurd op de Algemene Raad, wordt 50 miljoen euro voor tand- en mondzorg ingeschreven. Dat is een massieve investering, die echt nodig is. Daarin zit onder meer de uitwerking van een nomenclatuur voor de mondhygiënisten, wat ook belangrijk zou zijn om de tandartsen voor een stuk te ontlasten, en de schaarste op een aantal plaatsen aan te pakken. Dat zou het leven en het werk van de tandarts ook een stuk interessanter maken en tegelijkertijd de mondhygiënisten de rol laten spelen die zij kunnen spelen. Zowel vanuit een gezondheidsstandpunt als vanuit een sociaal standpunt zijn dat heel belangrijke maatregelen. Het is dus heel jammer dat het pilootproject niet van de grond is gekomen, maar ik wil met de beschikbare middelen echt beginnen aan een volwaardige inschakeling van de mondhygiënisten in de gezondheidszorg.

08.06 Frieda Gijbels (N-VA): 

Mijnheer de minister, ik geloof oprecht dat u belangstelling hebt voor mondzorg en ik zou willen vragen vaart te zetten achter een beleid ter zake. Mijns inziens was een proefproject niet nodig en ik vind het jammer dat daar veel tijd mee verspild is. Mondhygiënisten zijn in landen zoals Zweden of Nederland al decennialang ingeburgerd; wij lopen dus echt achterop. Op basis van wetenschappelijke literatuur is perfect geweten waar mondhygiënisten in de tandzorg ingezet kunnen worden en een meerwaarde bieden. Ik denk dat het er gewoon op aankomt de nomenclatuur snel toe te kennen, zodat zij maximaal kunnen meedraaien in de praktijk. Het gaat er mij niet per se om het pakket voor de tandartsen interessanter te maken, maar het gaat me vooral om de verbetering van de kwaliteit van de mondzorg en de aandacht voor preventie. Daar is echt wel werk aan de winkel in ons land. Mensen moeten er vaker op gewezen worden hoe belangrijk het is zelf de nodige aandacht te hebben voor mondzorg, want dat kan vooral de duurdere behandelingen grotendeels voorkomen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is