Kanker op steeds jongere leeftijd? - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 20 september 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

20 september 2022: 

Mijnheer de minister,

In een recente studie van Nature (Nature Reviews Clinical Oncology, volume 19, pages 656–673 (2022)) wordt aangegeven dat er steeds vaker kanker op jongere leeftijd wordt vastgesteld.

Dit zou niet enkel verklaard kunnen worden door betere diagnostische methoden, waardoor kanker vaak sneller wordt opgespoord. Men spreekt zelfs over een mogelijk globale epidemie.

  1. Wat is de evolutie in België wat dat betreft? Zien we ook dergelijke tendens en zo ja, voor welke kankers? Zijn er geografische verschillen of verschillen per ziekenhuis waarneembaar?
  2. Indien er een toenemende tendens waarneembaar is in België, is er dan een vermoeden van de oorzaak?
  3. Is er overleg met oncologen hieromtrent en welk plan wordt hier tegenover gesteld?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Van zodra het antwoord van de minister gekend is zal dat hier worden gepubliceerd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is