KCE-rapport over de zorg van eierstokkanker - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 6 juli 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid
Arts

6 juli 2022: 

Mijnheer de minister,

In 2019 kregen ongeveer 700 vrouwen in België de diagnose van eierstokkanker (https://kankerregister.org/Statistieken_cijfers) waarbij de 5-jaarsoverlevingskans wereldwijd minder dan 50% bedraagt.

Recent publiceerde het KCE een rapport over ‘kwaliteitsindicatoren voor de aanpak van eierstokkanker’ (KCE REPORT 357As) waarin een set van 15 kwaliteitsindicatoren over de zorg van eierstokkanker wordt geselecteerd en gemeten.

In het rapport wordt benadrukt dat er een te grote versnippering is van de zorg, waarbij tijdens de studieperiode 5 119 patiënten met eierstokkanker behandeld in 100 Belgische ziekenhuizen. Het aantal behandelde patiënten per ziekenhuis houdt verband met de overlevingskansen (meer behandelde patiënten betekent een hogere overlevingstijd).

Het KCE pleit voor het concentreren van de zorg in referentiecentra en geeft de aanbeveling om te bekijken hoe informatie over de kwaliteit van (eierstok)kankerzorg publiek toegankelijk gemaakt kan worden zodat patiënten toegang krijgen tot deze informatie tijdens hun keuze van ziekenhuis. In Vlaanderen gebeurt dit reeds voor sommige kwaliteitsindicatoren bij bepaalde kankertypes via het Vlaams Instituut voor de Kwaliteit van de Zorg (VIKZ).

Hoe staat u tegenover het publiek toegankelijk maken van resultaten van kwaliteitsindicatoren over (eierstok)kankerzorg naar patiënten en dus feedback naar patiënten? Gaat u bekijken hoe deze informatie publiek toegankelijk kan gemaakt worden? Welke initiatieven plant u hieromtrent?
In 2014 werd reeds een rapport gepubliceerd over zorgverlening voor bepaalde kankers (KCE REPORT 219As), waaronder ook concreet voor eierstokkanker (KCE Report 219 Addendum: preferred model of care and criteria for reference centres). Welke acties werden sindsdien gesteld om dit te bewerkstelligen? Welke concrete aanbevelingen werden omgezet in beleidsbeslissingen? Waarom is de zorg van eierstokkanker, ondanks het rapport in 2014, nog steeds versnipperd? Voldoet elk ziekenhuis waar vrouwen met eierstokkanker behandeld worden aan de nodige criteria als voorgesteld in het rapport van 2014 (faciliteiten, ervaring van het team, …)? 
Welke concrete acties zal men ondernemen om de aanbevelingen van het KCE ter harte te nemen? Bent u het idee om eierstokkankerzorg te bundelen in referentiecentra genegen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

12 juli 2022: 

15.02 Frieda Gijbels (N-VA):

In een rapport bericht het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onder andere over de kwaliteitsindicatoren waarmee de zorg voor eierstokkanker kan worden geselecteerd en gemeten. Het KCE pleit voor de concentratie van zorg- en referentiecentra en adviseert om te bekijken hoe informatie over de kwaliteit van eierstokkankerzorg en andere kankerzorg publiek toegankelijk kan worden gemaakt, zodat de patiënten toegang krijgen tot informatie over de kwaliteit bij hun keuze van een ziekenhuis.

Wat vindt de minister daarvan? Welke initiatieven zijn er al? Wat is er al gedaan aan het concentreren van de zorg voor eierstokkanker? Voldoet elk ziekenhuis aan de criteria uit het rapport van het KCE?

15.03 Minister Frank Vandenbroucke (Nederlands):

Er zijn in België nog geen referentie- of expertisecentra voor ovariumkanker. Het KCE onderzocht kwaliteitsindicatoren in de aanpak van ovariumkanker. Die studie werd gepubliceerd op 29 juni en bewijst dat zorgconcentratie voor ovariumtumoren primordiaal is. Voor ovariumkanker is er een verband tussen het aantal patiënten dat de ziekenhuizen behandelen en de overlevingscijfers. België heeft duidelijk een te grote spreiding van zorg en expertise. In landen als het VK, Frankrijk, Nederland en Zweden is die zorgconcentratie er al. Mijn administratie bestudeert de studie en bekijkt de mogelijkheden in dat verband. Wat de chemotherapeutica in thuisbehandeling betreft, lopen de onderhandelingen over een structureel kader en de financiering nog steeds. Inmiddels is thuishospitalisatie wettelijk gedefinieerd. Er is een voorstel om onder bepaalde voorwaarden de parenterale toediening van geneesmiddelen mogelijk te maken in de leefomgeving van de patiënt voor de antitumorale behandeling. We willen dit realiseren tegen eind 2022.

Het KCE-rapport uit 2016 leverde duidelijke richtlijnen af voor de diagnose, behandeling en opvolging van patiënten met ovariumkanker, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Dit rapport adviseert de multidisciplinaire aanpak en de patient centered care. Ook worden er voor alle kankerpatiënten, niet alleen voor ovariumkankerpatiënten, een of meerdere multidisciplinaire oncologische consulten (MOC) gepland en terugbetaald. Wat de overlevings- en genezingskansen bij uiteenlopende instellingen of artsenteams betreft, bestudeert mijn administratie het KCE-rapport nog. De aantallen patiënten met ovariumkanker die een ziekenhuis jaarlijks behandelt, heeft alvast een grote invloed op de kwaliteit van de zorg en de overleving van de patiënt. Alle ziekenhuizen die ovariumpatiënten hebben behandeld tussen 2014 en 2018, krijgen van het Belgisch Kankerregister een persoonlijk feedbackrapport, wat benchmarking en zelfevaluatie toelaat. Ik wil de data van individuele ziekenhuizen niet publiek maken. Het KCE-rapport adviseert om de chirurgie bij voorkeur uit te voeren in enkele referentie- en expertisecentra, omdat de procedure grote nauwgezetheid en expertise vereist. Dit zal worden meegenomen in het voorstel tot zorgconcentratie. Alle ziekenhuizen hebben datamanagers, door de overheid opgeleid en gefinancierd, die een aantal gegevens rond de tumorbiologie, het stadium van de tumor, de behandeling en dergelijke doorgeven aan het Kankerregister. Het KCE stelt voor om die dataregistratie voor ovariumtumoren uit te breiden. Mijn diensten bekijken nu de aanbevelingen en overleggen erover met de experts, de ziekenhuizen en het Kankerregister.

15.04 Frieda Gijbels (N-VA):

Als de zorgconcentratie zo een grote invloed heeft op de overlevingscijfers, dan moet men daarmee onmiddellijk aan de slag. Ik vind dat we een transparant beeld moeten kunnen aanbieden aan de patiënten, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken voor een bepaald ziekenhuis. Op die manier bevordert men de kwaliteit van de zorg alleen maar.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is