Kost federaal testplatform en aantal uitgevoerde testen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 september 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Test

7 september 2022: 

Mijnheer de minister,

De 8 sites van het federaal testplatform zijn nog steeds operationeel. U weet echter dat ik betwijfel of de oprichting van het federaal testplatform überhaupt wel nodig was, aangezien de bestaande klinische laboratoria niet tijdig en niet ernstig werden betrokken in een georganiseerde opschaling van de testcapaciteit.

Het federale testplatform wordt op forfaitaire wijze gefinancierd en deze financiering werd twee keer teruggeschroefd. Nog steeds echter halen de meeste laboratoria het minimum aantal testen niet, waardoor er sprake is van een overfinanciering. Op eerdere vragen hieromtrent antwoordde u dat de overtollige middelen goed werden besteed, echter zonder verdere verduidelijking.

Vandaar volgende vragen:

  • Kan u een overzicht geven van de totale kost van het federaal testplatform sinds het begin van de oprichting? kan u dit opsplitsen per site?
  • Kan u een overzicht geven van het totaal aantal testen dat sinds het begin van de oprichting werd uitgevoerd door het federaal testplatform? Kan u dit opsplitsen per site?
  • Kan u een overzicht geven van de exacte overfinanciering in totaal, alsook de verdeling per site? Waarvoor werden deze middelen besteed?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is zal dat hier gepubliceerd worden. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is