Narcodontie bij kinderen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 16 december 2022, over deze onderwerpen: Tandheelkunde, Volksgezondheid

16 december 2022: 

Mijnheer de minister,

Eerder stelde ik u al een schriftelijke vraag over tandheelkundige behandelingen onder narcose (narcodontie) (K1273). Er werd toen verwezen naar cijfers van 2016 (dit waren de laatste cijfers).

Daaruit bleek dat maar liefst 251.705 tandheelkundige ingrepen onder narcose werden uitgevoerd, het grootste deel hiervan bij minderjarigen. Het merendeel hiervan gebeurt in Vlaanderen (72%), tegenover 20% in Wallonië en 6% in Brussel. De voornaamste reden om tandheelkundige behandelingen onder narcose uit te voeren zijn cariësbehandelingen. Het gaat daarbij vaak om polycariës, waarbij kinderen met meerdere gaatjes in de tanden in één keer kunnen worden behandeld.

Dat grote aantal behandelingen onder narcose moet naar beneden, gezien de implicaties op het gezondheidsbudget, op de gezondheid van de kinderen én gezien het feit dat dergelijke behandelingen in vele gevallen kunnen worden vermeden door een goede preventieve aanpak. Bovendien is het van belang dat er na dergelijke behandelingen onder narcose een goede opvolging komt, om een herbehandeling onder narcose te vermijden.

Daarom de volgende vragen:

Kan u het aantal behandelingen onder narcose aangeven voor 2017-2022, graag opgesplitst per nomenclatuur, per gewest en per provincie?

305152 - 305163
305130 - 305141

Wat is uw plan van aanpak in verband met deze problematiek? Is het uw bedoeling om het aantal behandelingen onder narcodontie te verlagen? Wat is daarbij het doel en de tijdslijn?
In het laatste akkoord tussen tandartsen en ziekenfondsen wordt lachgassedatie vermeld. Wat is daarrond de bedoeling? Wordt daar een bepaalde tijdslijn gehanteerd? Wat zijn de implicaties van de implementatie van behandelingen onder lachgas? Moeten er flankerende maatregelen worden genomen en zo ja, welke zijn dat dan?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels, N-VA fractie

Zodra het antwoord van de minister bekend is zal dat hier gepubliceerd worden. 

Deze vraag werd omgezet in een mondelinge vraag. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is