Performantie en financiering van het federale testplatform - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 27 juni 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Labo

27 juni 2022: 

Mijnheer de minister,

Het federale testplatform werd tijdens de covidcrisis ingericht om de toevloed aan PCR testen de baas te kunnen. Of dit platform daadwerkelijk nodig was, daarover verschillen de meningen.

Graag had ik voor elke site van het federale testplatform vernomen
A. hoeveel financiering ze per maand hebben ontvangen en

B. hoeveel testen ze hebben uitgevoerd (PCR diagnostiek Covid).

Graag had ik ook vernomen

hoeveel sequencing elke site van het federale platform heeft uitgevoerd?
Stond daar extra financiering tegenover of was dat inbegrepen in de vergoeding?
Werd hiervoor apparatuur en verbruiksmateriaal aangekocht op federaal budget? Zo ja welk soort apparatuur en verbruiksmateriaal en hoeveel per site?

Hoe ziet u de toekomst van het federale testplatform?
Op welke manier zal u voldoende testcapaciteit naar de toekomst toe garanderen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is zal dit hier gepubliceerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is