Rol consultancy bureaus in de aanpak van de Covid crisis - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 21 december 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Cijfers

4 november 2021: 

Mijnheer de minister,

Er werden in de loop van de covidcrisis verschillende consultancy bureaus ingeschakeld om de epidemie te beheersen.
Wat dat betreft heb ik volgende vragen voor u:

  • Welke consultancy bureaus werden door de FOD VVVL ingeschakeld en voor welke exacte opdrachten? Hoe lang liep elke opdracht?
  • Wat was de kostprijs van elk van deze opdrachten?
  • Zijn er op dit moment nog consultancy bureaus actief in het beheer van de epidemie en zo ja op welke terreinen? Wat is hun exacte opdracht op dit moment en tot wanneer loopt die?
  • Door het inzetten van consultancy bureaus, is er een heleboel kennis en ervaring met betrekking tot de crisisbeheersing wellicht niet of beperkt geïnternaliseerd op de overheidsdiensten. Worden er initiatieven genomen om deze kennis alsnog te extraheren en op te slaan? Zo ja, welke initiatieven? Is hier een neerslag van en waar kunnen we die raadplegen?
  • Is het inschakelen van consultancy bureaus in een crisis situatie volgens u een goed plan? Zou u het een volgende keer op dezelfde manier aanpakken? 

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Deze schriftelijke vraag werd omgezet naar een mondelinge vraag. 

Antwoord schriftelijk ontvangen

Geachte mevrouw Volksvertegenwoordiger, U kan het antwoord op uw eerste drie vragen terugvinden in het document in bijlage.

• Door het inzetten van consultancy bureaus, is er een heleboel kennis en ervaring met betrekking tot de crisisbeheersing wellicht niet of beperkt geïnternaliseerd op de overheidsdiensten. Worden er initiatieven genomen om deze kennis alsnog te extraheren en op te slaan? Zo ja, welke initiatieven? Is hier een neerslag van en waar kunnen we die raadplegen?

Crisisbeheer, waarbij de strategie afhangt van politieke beslissingen, werd toevertrouwd aan het Commissariaat en aan de betrokken Task Forces (Task Force Testing, Task Force Vaccination, Task Force Covid Therapeutics). Medewerkers van Deloitte, deels aanwezig bij het Commissariaat, hebben het crisisbeheer geoperationaliseerd, samen met de regio’s in het bijzonder (voor testing en vaccinatie). Deloitte Legal heeft het Commissariaat en de FOD Volksgezondheid ondersteund op het vlak van contractuele aspecten (aankoopcontracten, overheidsopdrachten, geschillen). Sinds vele maanden worden initiatieven genomen om kennis over te dragen, te centraliseren en op te slaan binnen de dienst Crisisbeheer van de FOD Volksgezondheid. Voor de verschillende domeinen waarvoor het Commissariaat bevoegd was werd een handover document afgewerkt dat een overzicht geeft van de betrokken stakeholders, objectieven, belangrijke vergaderingen, belangrijke documenten, terugkerende taken, lessons learned, openstaande punten, risico’s en juridische context. Dit zal de dienst Crisisbeheer in staat stellen om wat tijdens deze crisis gerealiseerd werd te documenteren en te archiveren en een procedure uit te werken met oog op een adequate en gepaste respons op een mogelijke toekomstige gezondheidssituatie. Dit zal ook een essentieel element zijn in het versterken van onze pandemic preparedness en onze capaciteit om gezondheidscrisissen te beheersen, conform de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de aanbevelingen van de bijzondere covidcommissie.

• Is het inschakelen van consultancy bureaus in een crisis situatie volgens u een goed plan? Zou u het een volgende keer op dezelfde manier aanpakken?

De toegevoegde waarde van consultancy services is duidelijk, zowel op het vlak van hun expertise (gegevensverwerking, IT, wetgeving, gezondheidseconomie, douanezaken) als op het vlak van de personeelsmiddelen die alle activiteiten tijdens de crisis hebben ondersteund. De omvang van de crisis maakte extra personeelsmiddelen en ondersteuning noodzakelijk. Er werd ook gebruik gemaakt van interdepartementale samenwerking via Special Forces en Talent Exchanges. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is