Spoedopnames ziekenhuizen - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 12 december 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

12 december 2022: 

Mijnheer de minister,

In principe is het de bedoeling dat een ziekenwagen de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een dienst voor gespecialiseerde spoedgevallenzorg vervoert, zoals bepaald door de noodcentrale 112. Er bereiken mij echter berichten dat dit niet altijd het geval is in West-Vlaanderen.

Vandaar volgende vragen:

Hoeveel spoedopnames hebben de ziekenhuizen van Brugge, Oostende en Knokke-Heist geregistreerd in 2021? En wat zijn de voorlopige cijfers voor 2022?
Wordt er nagegaan of de patiënten naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis worden vervoerd of niet? Wat kan de reden zijn om niet voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis te opteren? Wordt dat geregistreerd en zo ja, kan u dit verder toelichten?
Kan u een overzicht geven van het aantal keer dat er voor elk ziekenhuis niet gekozen is voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis en wat daar de voornaamste redenen voor waren (indien bekend)?
Is de situatie in West-Vlaanderen anders dan voor andere provincies of niet? Kan u toelichten hoe het in andere provincies zit? (dus ook voor elk ziekenhuis het aantal keer dat er niet voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis werd gekozen)

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

23 mei 2023: 

Het Geachte Lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Onderstaande tabel toont de RIZIV-cijfers voor spoedopnames in de drie ziekenhuizen. Dit zijn de cijfers voor het boekjaar 2021 alsook voor de eerste helft van 2022. Het RIZIV kan geen onderscheid maken tussen opnames na het bellen van 112 en andere opnames.

Ter bijkomende informatie: het aantal 112-interventies geregistreerd binnen Ambureg -de registratie van de 112-ziekenwagen-activiteit- met als bestemming de ziekenhuizen van Brugge, Oostende en Knokke-Heist was 20.089 in 2021 en voor 2022, gemeten midden december 2022, al 22.166.

Bij dit cijfer moet ik 2 kanttekeningen plaatsen.

Niet alle spoedopnames verlopen via de 112.
Niet alle Amburegfiches vermelden een ziekenhuis van bestemming, bij ongeveer 17% van de fiches ontbreekt dit gegeven binnen de registratie.

2. + 3. + 4.

Binnen onze reguliere gezondheidszorg beschikt de patiënt altijd over vrije keuze. Wanneer de patiënt evenwel beroep doet op het eenvormig oproepstelsel 112 en een ambulance of MUG gestuurd wordt, geeft hij zijn keuzevrijheid op. Het systeem bepaalt naar waar de patiënt vervoerd wordt. Volgens artikel 7 van het KB van 2 april 1965 is dit naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met een erkende gespecialiseerde spoedgevallendienst.

De basiswet, de wet van 8 juli 1964, voorziet echter dat de Koning kan bepalen onder welke omstandigheden hiervan afgeweken worden rekening houdend met de gezondheidstoestand van de patiënt.

Deze omstandigheden werden door de Koning binnen hetzelfde artikel 7 van het KB van 2 april 1965 opgenomen en zijn samengevat de volgende:

1° in het geval van een collectieve noodsituatie, waardoor, gelet op de gezondheidstoestand van de slachtoffers, de omvang van de te bieden hulp de opvangcapaciteit van het dichtstbijzijnde ziekenhuis overschrijdt;

2° wanneer het slachtoffer of de zieke, omwille van zijn gezondheidstoestand, specifieke diagnostische of therapeutische middelen nodig heeft welke niet aanwezig zijn in het dichtstbijzijnde ziekenhuis – het is de provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening welke de diagnostische en therapeutische middelen van de ziekenhuizen oplijst ten behoeve de noodcentrales 112.

3° indien de behandelende arts, huisarts of MUG-arts, aanwezig bij de patiënt, bevestigt dat deze met betrekking tot de kwestieuze specifieke pathologieën waarvoor de 112-interventie opgestart werd, een medisch dossier heeft in een ander ziekenhuis met een erkende gespecialiseerde spoedgevallendienst;

Afwijkingen zullen door de 112-centrale slechts toegestaan worden voor zover de aangestelde vaststelt dat door de afwijking en de langere rijtijden van de middelen van de 112, de werking van de dringende geneeskundige hulpverlening en de naleving van voornoemde wet van 8 juli 1964 gewaarborgd blijven. De provinciale commissie voor dringende geneeskundige hulpverlening kan dit laatste kwantificeren in operationele procedures met bijvoorbeeld maximale extra rijtijden per afwijking.

Dit alles is federale regelgeving en is dus niet anders in West-Vlaanderen dan in andere provincies.

Binnen Ambureg bestaat de mogelijkheid om aan te geven of het ziekenhuis van bestemming gewijzigd werd van het dichtstbijzijnde naar een andere bestemming, maar daar waar ik al heb moeten aangeven dat de Amburegfiches in ongeveer 17% van de fiches geen ziekenhuis van bestemming registreren, dien ik in deze aan te geven dat de variabele ‘ander ziekenhuis’ quasi nooit geregistreerd wordt. Ik kan dus geen cijfers aanleveren met betrekking tot afwijken van bestemming.

Gelieve contact op te nemen voor tabellen en figuren. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is