Terugkeerders uit buitenland en Covid19 - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Reizen

26 augustus 2021: 

Mijnheer de minister,

Volgens de cijfers van Sciensano (weekrapport 20 augustus 2021) is een groot aandeel (bijna 12%) van de teruggekeerde reizigers uit Marokko (en in mindere mate ook uit Turkije) positief voor het Sars-CoV-2 virus. Het lijkt van groot belang dat dergelijke signalen ook terdege worden gecapteerd en dat er naar wordt gehandeld.

  • heeft u de situatie besproken met uw collega van buitenlandse zaken? Welke acties zijn voorzien of zullen worden voorzien?
  • is er zicht op de vaccinatiestatus van de mensen die vertrekken en terugkeren, uiteraard geanonimiseerd? Worden de data van de PLF en de vaccinatiestatus op enige wijze gelinkt en leidt dit tot gerichte acties?
  • in hoeverre kan men garanderen dat de terugkeerders hun PLF correct indienen? Is het ingediende aantal PLF conform het aantal reizen? Heeft men zicht op het aantal terugkeerders per auto en hoe controleert men dat zij een PLF indienen?
  • in hoeveel procent van de gevallen wordt een test gedaan na terugkeer uit een rode zone? Kan dit per land worden gespecifieerd?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is