Ziekenhuisinfecties door SARS-CoV-2 - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 12 juli 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Labo

12 juli 2022: 

Mijnheer de minister,

Bij een ziekenhuisopname is er steeds een risico om een besmetting op te lopen. Uiteraard is het de bedoeling dat er maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk van dergelijke infecties te voorkomen.

Wordt het aantal ziekenhuisinfecties door SARS-CoV-2 opgevolgd? Zo ja, kan u hierover cijfers geven, indien mogelijk per ziekenhuis en per maand? Zo neen, waarom niet?
Wordt het aantal ziekenhuisinfecties door andere pathogenen opgevolgd? Zo ja, kan u hierover cijfers geven per pathogeen, indien mogelijk per ziekenhuis?
Wordt er onderzocht of er door de Covid pandemie een grotere aandacht is voor infectiepreventie? Zo ja, kan u dit toelichten?

Wordt er onderzocht of er een effect is van eventueel toegenomen aandacht voor infectiepreventie in de ziekenhuizen op het aantal ziekenhuisinfecties? Kan u dit toelichten?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is zal dit hier gepubliceerd worden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is