Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  23.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, de via uitzendbu-reaus tewerkgestelde verpleegkundigen doen vaak problemen rijzen voor de ziekenhuizen. Immers, de kostprijs ervan is veel hoger en ze stellen meer voorwaarden in verband met hun werkuren. Door …

Door Frieda Gijbels op 4 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 4 juli 2023:  30.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde recent een nieuw advies naar aanleiding van een brief van het AZ Sint-Elisabeth uit Zottegem. Daarin werd het stringente bezoekverbod in het ziekenhuis …

Door Frieda Gijbels op 4 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 4 juli 2023:  13.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, zoals we allemaal weten zijn er veel vacatures voor verpleegkundigen, hoewel er in ons land al veel verpleegkundigen zijn in verhouding tot andere landen. Tegelijkertijd stellen we vast dat veel …

Door Frieda Gijbels op 4 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 4 juli 2023:  … 09.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, terwijl de technische prestaties een grote bron van inkomsten voor ziekenhuizen zijn, is de financiering vanuit bijvoorbeeld het BFM ontoereikend. Hoe schat u de impact in van het wegvallen van de …

Door Frieda Gijbels op 29 juni 2023, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

11 april 2023:  Om inzicht te krijgen in de manier waarop we de COVID-19-pandemie het hoofd hebben kunnen bieden en hieruit lessen te trekken voor de toekomst, is het belangrijk te kunnen zien welke impact COVID-19 heeft gehad op ons zorgsysteem. Eén van de vragen is dan ook hoeveel patiënten …

Door Frieda Gijbels op 15 juni 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Pleinare zitting 15 juni 2023:  ... 10.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, in zo goed als alle sectoren zoekt men naar personeel. De arbeidskrapte is wijdverspreid. Dat is niet anders voor de gezondheidszorg, maar als er een tekort aan personeel dreigt in de gezondheidszorg, dan kan …