Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 12 juli 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

12 juli 2022:  Mijnheer de minister, Bij een ziekenhuisopname is er steeds een risico om een besmetting op te lopen. Uiteraard is het de bedoeling dat er maatregelen worden genomen om zoveel mogelijk van dergelijke infecties te voorkomen. Wordt het aantal ziekenhuisinfecties door SARS-CoV-2 …

Door Frieda Gijbels op 28 juni 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

28 juni 2022:  Mijnheer de minister, Recent kondigde u een New Deal aan voor de huisartsen. In deze wordt gewerkt met korte- en lange termijn doelstellingen. Een van de pijlers van dit plan is voldoende spreiding garanderen over gans het grondgebied. Dit is een problematiek die bij verschillende …

Door Frieda Gijbels op 27 juni 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

27 juni 2022:  Mijnheer de minister, Het federale testplatform werd tijdens de covidcrisis ingericht om de toevloed aan PCR testen de baas te kunnen. Of dit platform daadwerkelijk nodig was, daarover verschillen de meningen. Graag had ik voor elke site van het federale testplatform vernomenA …

Door Frieda Gijbels op 16 juni 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

16 juni 2022:  Mijnheer de minister, Extracorporeal Membrane Blood Oxygenation of ECMO is een techniek die zorgt voor een verhoging van het zuurstofgehalte in het bloed door middel van extracorporale circulatie ter ondersteuning van de ademhalingsfunctie en/of de bloedsomloop. Deze techniek …

Door Frieda Gijbels op 10 juni 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen

10 juni 2022: Mijnheer de minister, De RIZIV werkgroep die zich moest buigen over een kader voor long-Covid patiënten heeft een akkoord bereikt over een terugbetalingskader voor long-Covid patiënten. Er werden nog geen definitieve diagnosecriteria vastgelegd, die worden later dit jaar verwacht …

Door Frieda Gijbels op 10 juni 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

10 juni 2022: Mijnheer de minister, Het primair doel van zorgpersoneelfonds is om effectief meer handen aan het bed te krijgen. Uit recent onderzoek (2019) zien we dat gemiddeld gezien één verpleegkundige instaat voor de zorg van 9.4 patiënten. Dit cijfer varieert tussen het soort ziekenhuis …