Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 30 mei 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 30 mei 2023:  21.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, in 2021 werden een aantal stappen vooruit gezet met betrekking tot de arbeids- en loonvoorwaarden van de arts-specialisten in opleiding. Zo werd een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten, waarbij er ook …

Door Frieda Gijbels op 30 mei 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 30 mei 2023:  17.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, sinds 2017 wordt de NIPT, de niet-invasieve prenatale test, terugbetaald in het kader van de opsporing tijdens de zwangerschap van het syndroom van Down, trisomie 21. Ook andere chromosomale afwijkingen kunnen …

Door Frieda Gijbels op 30 mei 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 30 mei 2023:  03.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, een tijdje geleden werd er wereldwijd aandacht gevraagd voor eierstokkanker. Dat is een aandoening die vaak laattijdig herkend wordt. De symptomen van de patiënten zijn namelijk niet altijd even duidelijk, …

Door Frieda Gijbels op 16 mei 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 16 mei 2023:  18.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, er zou een plan in de maak zijn omtrent zogenaamde majeure traumacentra (MTC) in België. Het Kenniscentrum heeft hier enige tijd geleden, in 2017, een studie over gepubliceerd, met een aantal aanbevelingen. Op …

Door Frieda Gijbels op 16 mei 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 16 mei 2023:  … 17.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, er werd recent een quotum ingesteld voor de verwijdering van een meniscus via arthroscopie voor patiënten ouder dan 50 jaar. Per arts mag nog maximaal 45% van de 50-plussers op deze manier worden behandeld …

Door Frieda Gijbels op 9 mei 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 9 mei 2023:  … 14.02 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik stelde u in januari van dit jaar al vragen over de bevriezing van de ereloonsupplementen voor de ziekenhuizen. Toen gaf u aan dat er nog veel onduidelijk was en dat u nog bezig was met onderzoek en overleg …