Nieuws over dit onderwerp

Cijfers Covid19 - Mondelinge vraag aan Minister Vandenbroucke

16/10/2020 Mijnheer de minister, Sciensano biedt een overzicht van het aantal patiënten dat per dag wordt opgenomen omwille van Covid-19. Om beter zicht te krijgen op wat dat precies betekent, …

Major trauma centres - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

02/06/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)   Geachte mijnheer de minister   In 2017 verscheen een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de opvang van …

COVID-19. - Ziekenhuisopnames. - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

13/10/2020 Geachte mijnheer de minister Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag betreffende COVID-19-ziekenhuisopnames. Sciensano bracht onlangs een rapport uit, met name "COVID-19-studie …