Nieuws over dit onderwerp

De verblijfsduur van COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

20 april 2021: ingediende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid. Mijnheer de minister, Enige tijd geleden stelde ik u vragen over de …

De cijfers betreffende de COVID-19-gerelateerde opnames op de intensieve zorgafdelingen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

20 april 2021: ingediende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid. Mijnheer de minister, Het lijkt belangrijk om onze aanpak van COVID-19 te …

ziekenhuisopnames en ligdagen naar aanleiding van SARS-CoV-2 - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

22 april 2021 Mijnheer de minister,  De ziekenhuizen zijn sinds het begin van de crisis zwaar belast door de covidcrisis. Om de evolutie en de ernst van de aandoeningen in de loop van de crisis te …