Nieuws over dit onderwerp

Niet-essentiële behandelingen – Mondelinge vraag aan Minister De Block

15/04/2020 Mevrouw de minister, Met ingang van 14 maart werden alle niet essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in ziekenhuizen uitgesteld. Hetzelfde geldt ook voor de ambulante zorg in …

Verplichtend karakter van uitstel niet-essentiële zorg - Mondelinge vraag aan minister De Block

22/04/2020 Mevrouw de minister, Ik stelde in de commissie van 17 april de vraag hoe het zat met de niet-essentiële zorg. Deze was voorlopig opgeschort, zowel in de ziekenhuizen als in de ambulante …

Coronacrisis: ondersteuning ziekenhuizen / Mondelinge vraag aan minister De Block

Mevrouw de minister,   In het kader van de coronacrisis, worden er in de verschillende ziekenhuizen enorme maatregelen genomen om een potentiële toestroom aan patiënten te kunnen opvangen. Alle niet …