Nieuws over dit onderwerp

De aanwerving van verpleegkundigen via uitzendbureaus - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  23.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, de via uitzendbu-reaus tewerkgestelde verpleegkundigen doen vaak problemen rijzen voor de ziekenhuizen …

Het advies van het Comité voor Bio-ethiek betreffende het bezoekrecht in ziekenhuizen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 4 juli 2023:  30.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek publiceerde recent een nieuw advies naar aanleiding van een …

De perspectief voor onze gezondheidszorg - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Commissie Gezondheid 4 juli 2023:  13.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, zoals we allemaal weten zijn er veel vacatures voor verpleegkundigen, hoewel er in ons land al veel …