Nieuws over dit onderwerp

Niet-essentiële behandelingen – Mondelinge vraag aan Minister De Block

15/04/2020 Mevrouw de minister, Met ingang van 14 maart werden alle niet essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in ziekenhuizen uitgesteld. Hetzelfde geldt ook voor de ambulante zorg in …

Verplichtend karakter van uitstel niet-essentiële zorg - Mondelinge vraag aan minister De Block

22/04/2020 Mevrouw de minister, Ik stelde in de commissie van 17 april de vraag hoe het zat met de niet-essentiële zorg. Deze was voorlopig opgeschort, zowel in de ziekenhuizen als in de ambulante …

Coronacrisis: ondersteuning ziekenhuizen / Mondelinge vraag aan minister De Block

22/03/2020 Mevrouw de minister,   In het kader van de coronacrisis, worden er in de verschillende ziekenhuizen enorme maatregelen genomen om een potentiële toestroom aan patiënten te kunnen …