Attesteren van prestaties door mondhygiënisten - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 25 september 2022, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 25 oktober 2022: 

25.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, vanaf begin oktober 2022 kunnen mondhygiënisten ook nomenclatuur declareren, maar dat kan blijkbaar alleen op papieren getuigschriften en niet op elektronische, hoewel veel praktijken ondertussen zijn overgeschakeld op elektronische getuigschriften en ook de hele omgeving en inrichting van de praktijk daarnaar is georganiseerd.

Klopt het dat mondhygiënisten enkel op papier kunnen attesteren?

Klopt het dat de oorzaak daarvoor bij de ziekenfondsen zou liggen, die technisch niet klaar zouden zijn om de attesten elektronisch te verwerken, of zijn er andere redenen?

Indien de oorzaak bij de ziekenfondsen ligt, gaat het dan om een algemeen probleem of is het er een bij bepaalde ziekenfondsen?

Wanneer zijn zij gevraagd zich voor te bereiden op het feit mondhygiënisten nomenclatuur mogen attesteren, wat er toch al een tijdje zat aan te komen?

Wanneer zal elektronisch attesteren mogelijk zijn?

25.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Gijbels, de mondhygiënisten kunnen op het ogenblik verstrekkingen van nomenclatuur van tandheelkundige prestaties niet zelf attesteren. Bepaalde tandheelkundige verstrekkingen op voorschrift zijn aangepast om een delegatie aan de mondhygiënist mogelijk te maken. Zij moeten echter door de tandheelkundige in rekening worden gebracht.

De verstrekkingen die aan de mondhygiënisten kunnen worden gedelegeerd, moeten voorlopig op papier worden aangerekend. Ik verwijs daarbij naar het ontwerp van koninklijk besluit dat op 30 mei 2022 is goedgekeurd door het Verzekeringscomité en naar het feit dat IT-ontwikkelingen complexe en tijdrovende processen zijn.

Het feit dat mondhygiënisten een nieuwe vorm van RIZIV-nummer krijgen en dat nummer als bijkomende verstrekker moet worden vermeld bij de elektronische facturatie, maakt de implementatie nodig van de nieuwe versie van de elektronische facturatiedienst, zijnde het eAttest V3. Helaas heeft die nieuwe versie van eAttest de testfase nog niet bereikt. De softwarebedrijven en verzekeringsinstellingen hebben afgesproken om de testfase zo snel mogelijk te starten. Die testfase is essentieel. Wij kunnen ze niet overhaasten, omdat wij in dat geval de volledige elektronische facturatie van de tandartsen in gevaar zouden brengen. De verstrekkingen gedelegeerd aan de mondhygiënisten zouden vanaf 1 december 2022 elektronisch kunnen worden aangerekend aan alle verzekeringsinstellingen.

Ik begrijp dat een en ander problematisch is in praktijken die de kaap van de informatisering al hebben genomen. Om de terugbetaling van patiëntenzorg door mondhygiënisten niet te vertragen, wordt de inwerkingtreding van de koninklijke besluiten niet uitgesteld.

De papieren facturatie blijft bestaan in het werkveld. Ook reeds geïnformatiseerde praktijken moeten in principe papieren getuigschriften bijhouden om zorg te kunnen attesteren bij een eventuele computerstoring.

Het is vervelend, maar het betreft hier een tijdelijk probleem. Alle betrokken actoren zijn zich ervan bewust dat het probleem zo snel mogelijk moet worden verholpen.

25.03 Frieda Gijbels (N-VA): Dat het IT-proces complex en tijdrovend is, kan ik begrijpen. Maar het is niet zo dat men niet wist wat er te gebeuren stond. De regeling was al jaren verwacht.

U hebt niets gezegd over het tijdstip dat ziekenfondsen of softwarefirma's gevraagd werd zich voor te bereiden op de attestering van nomenclatuur door mondhygiënisten. Dat lijkt me daarin immers bepalend. Als hun op tijd was gevraagd om zich klaar te houden, zou dat volgens mij wel gelukt zijn.

Binnenkort zal het dus wel mogelijk zijn. U merkt op dat het voor de praktijken waar de omschakeling naar elektronische praktijkvoering al gebeurd is, vervelend is. Dat is zo. Bovendien hebben al een niet onaanzienlijk aantal praktijken de kaap gepasseerd om mondhygiënisten in dienst te nemen of om ermee samen te werken. De papieren attestering betekent eigenlijk een stap terug en ik hoop dat die van korte duur is.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is