Cijfers RSZ over de incidentie bij verschillende beroepscategorieën - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 23 april 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
Beroepssectoren

20 april 2021: bijkomende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid.

01.01 Frieda Gijbels (N-VA):

...

Mijn tweede bijkomende vraag gaat over de cijfers van de RSZ over de incidentie bij de verschillende beroepscategorieën. Tijdens het vorige actualiteitsdebat beloofde u dat wij die cijfers zouden krijgen. Kunt u mij even laten weten waar ik die precies kan vinden?

01.19 Minister Frank Vandenbroucke:

Er werd een vraag gesteld over de RSZ-gegevens over de besmettingen van personeel in diverse sectoren en subsectoren. Wij kunnen inderdaad dankzij de Kruispuntbank een combinatie maken van gegevens over tewerkstelling in de sectoren en gegevens over positieve covidbesmetting. Die gegevens worden ook gebruikt door de GEMS. Ik loop enigszins vooruit, maar ik kan u meegeven dat er binnenkort – ik durf er nu nog geen datum op te kleven – een echte gevalideerde wetenschappelijke publicatie komt over onze vaststellingen in verschillende sectoren. Met een heel brede borstel samengevat, kan niet worden vastgesteld dat over de hele pandemie er structureel in bepaalde sectoren meer besmettingen zijn dan in andere sectoren. Dat hangt af van het moment waarop wij ons in de pandemie bevinden. Wij merken in bepaalde maanden substantiële verhogingen in bepaalde sectoren. Ik kan u wel meegeven dat de conclusie uit dat werk toch is dat de maatregelen ten opzichte van specifieke sectoren zoals de horeca of contactberoepen, wel degelijk verantwoord waren alsook de verplichting tot maximaal telewerken. Dat wetenschappelijk onderzoek over de prevalentie van besmettingen in subsectoren van het economische leven, dat gedetailleerd en robuust is, zal binnenkort worden gepubliceerd.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is