Concentratie van kankerzorg - Schriftelijke vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 19 september 2022, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

19 september 2022:

Mijnheer de minister,

De medicomut commissie zou beslist hebben om een werkgroep op te richten voor de concentratie van de zorg voor hoofd- en hals tumoren en ovariële tumoren, zoals dat voor pancreas- en slokdarmtumoren al het geval is.

Het is ondertussen nog niet duidelijk wat de situatie is voor de centra voor pancreas- en slokdarmtumoren.

Over de concentratie van kankerzorg heb ik dan ook volgende vragen voor u:

Werden de centra voor pancreas- en slokdarmtumoren geëvalueerd? Zo ja, op welke manier? Wie heeft de evaluatie gedaan of wie zal die doen? Wat is de tijdslijn wat dit betreft? Wanneer worden de centra ingelicht?
Voldeden de centra voor complexe pancreas- en slokdarmchirurgie aan de vooropgestelde criteria met betrekking tot proces- en uitkomstindicatoren? Zo neen, hoeveel niet en wat is daarvan de eventuele consequentie?
Wat betreft de concentratie van de zorg voor hoofd- en hals tumoren en ovariële tumoren: zijn de proces- en kwaliteitsindicatoren al bekend en zo ja, hoe werden deze vastgelegd? Welke zijn dat? In welk stadium zit men momenteel en is er overleg met de artsen en ziekenhuizen? Wat is de voorziene tijdslijn?

Alvast dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Van zodra het antwoord van de minister gekend is zal dat hier worden gepubliceerd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is