De bevriezing van de ereloonsupplementen - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 24 oktober 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 24 oktober 2023: 

23.01 Frieda Gijbels (N-VA):

Eerder dit jaar stelde ik u al vragen over de bevriezing van de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen. De cijfers omtrent de ereloonsupplementen geven aan dat er duidelijk ook verschillen zijn tussen de ziekenhuizen, met ook duidelijke communautaire verschillen. Daar kon u toen geen goede verklaring voor geven. De problematiek van de hoge ereloonsupplementen moet inderdaad worden aangepakt, maar ik mis toch wel een diagnose van de problematiek en een duidelijk plan van aanpak.

Is het nog steeds uw bedoeling om de maximale ereloonsupplementen gelijk te trekken voor de verschillende ziekenhuizen? Zo ja, op welk niveau en wanneer?

Klopt het dat er ook een verbod is op een verhoging van de afdrachten? Is daar ondertussen een correct zicht op? Tot voor kort was dat er blijkbaar nog niet. Op welke manier wordt dat gemonitord? Hoe wordt het verbod gehandhaafd?

Hoe zult u ervoor zorgen dat de ereloonsupplementen gelijk worden getrokken tussen de verschillende ziekenhuizen? Krijgen de ziekenhuizen die nu de hoogste supplementen vragen, dan ook een hogere tussenkomst van de overheid?

23.02 Minister Frank Vandenbroucke:

Het akkoord inzake de standstill op het maximumpercentage aan ereloonsupplementen is inderdaad ook van toepassing op de afdrachten. De afdrachten in de ziekenhuizen worden afgesproken op basis van onderhandelingen tussen de artsen vertegenwoordigd door de medische raad, en de beheerder van het ziekenhuis. De overheid is daar niet bij betrokken. We hebben dus ook geen zicht op het verloop van de onderhandelingen of het resultaat ervan. In geval van conflict kan de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenfondsen evenwel bemiddelen tussen beheerder en medische raad, als beide partijen met zo’n bemiddeling akkoord gaan. De Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenfondsen heeft tot op heden in dat verband nog geen melding gekregen.

Zoals afgesproken in het regeerakkoord werken we aan het reguleren, stabiliseren en afbouwen van ereloonsupplementen. Standstill is daar een element in, alsook de maatregelen inzake medische beeldvorming, klinische biologie en het verbod bij verhoogde tegemoetkoming. Ik heb overleg gepleegd met iedereen die daarbij betrokken is. Er is gevraagd aan het IMA om cijfermateriaal aan te leveren over onder andere verblijven, interventies en specialismen en aan te geven hoe die zich verhouden ten opzichte van de ereloonsupplementen.

Dat materiaal wordt bestudeerd en ik hoop dat de stakeholders een gedragen voorstel kunnen doen over de vermindering van ereloonsupplementen. Ik besef dat het een gevoelig en moeilijk dossier is. Ik wil dus nu ook geen uitspraken doen over het al dan niet gelijktrekken van het maximumpercentage aan supplementen over alle ziekenhuizen heen. Dat is één piste; er zijn er misschien andere.

Als compenserende maatregelen worden onderzocht, spreekt het voor zich dat de overheid zal proberen om geen ongelijkheden te bestendigen.

23.03 Frieda Gijbels (N-VA):

Mijnheer de minister, ik vrees dat ik steeds meer nuance hoor in de aanpak van de ereloonsupplementen in de ziekenhuizen. U bent veel sneller in het aanpakken van andere types van supplementen, in de ambulante praktijk. Hoe komt dat? Heeft dat een communautaire reden?

U hield ook altijd vol dat afdrachten niet mochten worden verhoogd. Maar ik begrijp nu dat u geen zicht hebt op de situatie vandaag. Hoe kunt u een verbod instellen, als u geen zicht hebt op de situatie en u het verbod niet kunt handhaven?

Ik mis nog steeds een analyse van de oorzaak waarom de ereloonsupplementen zoveel hoger zijn in bepaalde ziekenhuizen dan in andere. Ik hoor nu ook dat het nog niet helemaal zeker is of die wel gelijk zullen getrokken worden. Mijnheer de minister, ik hoop echt dat het de bedoeling is om alle ziekenhuizen eerlijk en gelijk te behandelen en dat men ze responsabiliseert, want daarin is de grote oorzaak te vinden voor het feit dat sommige ziekenhuizen het er financieel een pak slechter van afbrengen dan andere, terwijl ze toch veel hogere supplementen vragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is