De relanceprojecten voor de Federale Culturele Instellingen - Mondelinge vraag aan staatssecretaris Dermine

Door Frieda Gijbels op 28 maart 2021, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen, Cultuur, Digitalisering, Investeringen
Cultuurzaal

17 maart 2021: ingediende mondelinge vraag in de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda.

01.08 Frieda Gijbels (N-VA)

Mijnheer de staatssecretaris, in het regeerakkoord wordt meermaals gewag gemaakt van een digitaliseringsoperatie van de overheidsdiensten in het kader van de relance na de COVID-19-crisis. We lezen dat de federale regering 300 miljoen euro aan middelen uit het Europese herstelfonds voorziet voor digitalisering van de overheidsdiensten. Uw collega minister Wilmès antwoordde in de commissie op mijn mondelinge vraag dat er middelen uit het Europese herstelfonds zijn voorzien voor de digitalisering van Bozar. Hierover had ik u graag enkele vragen gesteld:

  1. Kan u bevestigen dat er specifiek federaal relancegeld wordt voorzien voor een digitaliseringoperatie van Bozar? Zo ja, kan u mij het totale bedrag meedelen?
  2. Zijn er naast de vraag rond digitalisering, ook onder de andere voorziene federale relanceprojecten middelen voorzien die specifiek geïnvesteerd zullen worden in Bozar en bij uitbreiding alle federale culturele instellingen?
  3. Kan u mij een gedetailleerd overzicht geven per project met telkens het respectievelijk voorziene bedrag?

01.10 Thomas Dermine, secrétaire d'État

En ce qui concerne les questions spécifiques en matière de digitalisation, il y a 380 millions dans l'épure fédérale qui sont dédiés au digital. Il s'agit de projets de digitalisation de la Justice et des SPF et de projets de cybersécurité. C'est une priorité du plan de relance.

En réponse à la question de Mme Gijbels, il y a un projet à 10 millions pour la digitalisation de BOZAR et pour son rayonnement en Belgique, en Europe et dans le monde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is