Debriefing ziekenhuizen crisisaanpak - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 januari 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen
Ziekenhuisbed

2 december 2021: 

Mijnheer de minister,

De ziekenhuizen hebben het bijzonder zwaar. Opnieuw. We zitten in de vierde golf van de coronapandemie. Het coronavirus blijkt bijzonder hardnekkig, dus we mogen niet overmoedig zijn. Maar ondertussen zouden we wel lessen geleerd moeten hebben uit de voorbije golven.
Vandaar mijn vragen:

  • Is er na elke golf een debriefing geweest met de ziekenhuissector? Zo ja, wanneer en op welke manier werd dit opgevat? Is er een neerslag van die debriefings en waar is die te vinden? Zo neen, waarom werd dit niet georganiseerd?
  • Welke voorstellen werden door de sector geopperd en welk gevolg is eraan gegeven? Welke punten kwamen als meest urgent naar voren? Zijn deze aangepakt?
  • Werd er een plan opgemaakt voor de ziekenhuissector, zodat deze crisisbestendiger zou worden? Zo ja, hoe ziet dit plan er uit?
  • Welke maatregelen werden genomen om - in tijden van crisis - de handen aan het bed te kunnen garanderen?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister gekend is, zullen we dat hier publiceren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is