Monitoring van de positiviteitsratio - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 7 april 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid
COVID-19-test

30 maart 2021: ingediende mondelinge vraag tijdens het actualiteitsdebat over COVID-19 in de commissie Volksgezondheid.

Mijnheer de minister,

De positiviteitsratio van de provincies Henegouwen en Namen zit al een tijd beduidend hoger in vergelijking met de andere provincies, zijnde respectievelijk 10% en 11% in week 10 van 2021 (bron: Sciensano). Minder testen verhoogt het risico dat besmettingen onder de radar blijven. Overigens beveelt de WGO aan om te streven naar een positiviteitsratio van 3% of minder.

  • Kan u ingaan op de positiviteitsratio en meer specifiek van de provincies met een hoger positiviteitsratio?
  • Weet men waarom er in bepaalde provincies minder wordt getest?
  • Wordt er actie ondernomen om de positiviteitsratio te monitoren en de teststrategie bij te sturen als die (te) hoog is in bepaalde provincies? Zo ja, welke acties?

Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

01.15 Minister Frank Vandenbroucke:

Er waren vragen over de positiviteitsratio. Die wordt dagelijks opgevolgd in de rapporten van Sciensano en wekelijks besproken in de RAG epidemiologie. De positiviteitsratio's in Namen en Henegouwen zijn nog steeds de hoogste van België. Het aantal testen ligt er relatief laag. Maar, dit aantal is bijvoorbeeld op maandag 22 maart 2021 nog lager in de provincie Luik. Het lijkt er dus op dat niet enkel het aantal uitgevoerde testen verantwoordelijk is voor de hoge positiviteitsratio, maar dat de hoge positiviteitsratio ook op een hogere viruscirculatie onder de bevolking duidt. Dus vragen we daar al enkele weken via de RAG epidemiologie extra aandacht voor in de provincies Namen en Henegouwen. In de loop van de epidemie is een globale trend dat er in provincies in Wallonië vaak iets minder getest wordt dan in Vlaanderen. De richtlijnen rond testen zijn nationaal en niet verschillend over de provincies. Ook deze trend wordt opgenomen in de wekelijkse RAG-rapportering die ook aan de gouverneurs bezorgd wordt. Ik kan alleen maar zeggen dat het buitengewoon belangrijk is om de nationaal geldende testindicaties goed op te volgen. Daarover wordt ook geregeld gecommuniceerd naar de huisartsenverenigingen, zoals u weet.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is