Oversterfte zomer 2022 - Mondelinge vraag aan minister Vandenbroucke

Door Frieda Gijbels op 16 november 2022, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

16 november 2022: 

Ik heb u eerder al vragen gesteld over de oversterfte in 2021 en de provinciale verschillen die konden worden vastgesteld.

Uit recent onderzoek van Sciensano lijkt dat de oversterfte van deze zomer een combinatie is van COVID-19 (zevende golf van de coronapandemie) en de hitte. Ze spreken hierbij van de grootste oversterfte in 20 jaar. In cijfers bedroeg de oversterfte 5,7% of 2291 personen tussen half juni en eind augustus 2022, waarvan ongeveer 1098 toe te schrijven zijn aan COVID-19 en de anderen meestal aan de hitte. Echter is het aanwijzen van de hitte als bewezen oorzaak van de oversterfte niet evident aangezien Sciensano nog niet beschikt over de specifieke doodsoorzaken.

Het is wellicht niet zo verwonderlijk dat de oversterfte voornamelijk de oudere leeftijdscategorieën treft, maar minder verwacht is wellicht het grote verschil tussen mannen en vrouwen. Vrouwen maken immers meer dan 80% uit van de oversterfte afgelopen zomer. Dit verschil kan niet worden verklaard door het feit dat er meer vrouwen in de oudste leeftijdsgroep zitten want ook procentueel blijft het verschil bestaan (cijfers?).

Vandaar heb ik volgende vragen voor u:

  • In hoeverre werd er geanticipeerd op mogelijke oversterfte door hitte gezien de grote oversterfte die we zagen in augustus 2020? Welke maatregelen werden er federaal getroffen om dit te beperken?
  • In andere landen rondom ons zien we al langer dat er grote ongerustheid is over een verhoogde oversterfte. Houden wij gelijke tred of zijn er afwijkingen vast te stellen? Vallen de pieken samen? Is er een grotere of een lagere sterftegraad?
  • Werd er onderzocht in hoeverre deze oversterfte te maken heeft met de hitte, COVID-19 of andere aandoeningen? Werd er onderzocht of het te maken kan hebben met uitgestelde zorg?
  • Kan u het grote verschil tussen mannen en vrouwen verklaren? Of is er onderzoek gaande om dit uit te klaren? Wanneer kunnen we daar een resultaat van verwachten?
  • Zijn er verschillen vast te stellen voor de verschillende provincies, qua timing en/of ernst van de oversterfte? Kan u dit toelichten?
  • Tijdens de eerste en de tweede waarschuwingsfases zijn er grote verschillen waarneembaar tussen de gewesten. Hoe kan dat worden verklaard?
  • Ook in het najaar lijkt er sprake te zijn van toegenomen sterftecijfers. Dit kan niet meer verklaard worden door hitte. Weet men daar de oorzaak van?
  • In hoeverre worden de sterftecijfers systematisch gescreend en geanalyseerd? Wordt er automatische gezocht naar oorzaken? Op welke manier gaat dit in zijn werk?

​Met dank voor uw antwoorden,

Frieda Gijbels

Zodra het antwoord van de minister beschikbaar is zal dat hier worden gepubliceerd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is