Slechte arbeidsomstandigheden van arts-specialisten in opleiding moeten nú aangepakt worden

Door Frieda Gijbels op 30 april 2021, over deze onderwerpen: Werken, Artsen
Arts medisch onderzoek

Een op vijf arts-specialisten in opleiding overweegt zijn opleiding stop te zetten omwille van slechte arbeidsomstandigheden. Sommigen werken tijdens de coronacrisis 100 uur per week. Kamerlid Frieda Gijbels wil dat nú paal en perk wordt gesteld aan de misbruiken.

De arts-specialisten in opleiding (ASO’s) werken al vele decennia onder een zogenaamd “sui generis” statuut, dat hen maar bitter weinig bescherming biedt tegen misbruiken. Velen onder hen kloppen meer dan 60 uur per week, tot zelfs 100 uur per week in deze coronacrisis. Ze houden de ziekenhuizen recht en dat komt vandaag des te meer haarscherp in beeld.

Geen controle op arbeidsomstandigheden

Kamerlid Frieda Gijbels ondervroeg de toenmalige minister over de controle op hun arbeidsomstandigheden. “Daaruit bleek bijvoorbeeld dat er door de overheid nog nooit audits werden uitgevoerd over de arbeidsduur van artsen-specialisten in opleiding. Bovendien zijn hun werkgevers ook hun stagebegeleiders, wat tot een bijzonder ongelijke relatie leidt. Elk uur dat een stagebegeleider besteedt aan opleiding, wordt immers bestraft door een verlies van rendement van de “werkkracht”.”

1 op 5 overweegt opleiding stop te zetten

Ook is het voor een assistent in opleiding bijzonder moeilijk om klacht in te dienen, aangezien er geen onpartijdig meldpunt bestaat. Erg schrijnend is dat een op vijf assistenten aangeeft te overwegen zijn of haar opleiding stop te zetten omwille van de gebrekkige arbeidsomstandigheden.

Mokerslag voor arts-specialisten in opleiding

“In onze omliggende landen is er al lang een beter statuut, we slaan daartegenover met ons aftandse statuut echt een mal figuur. Voormalig minister De Block schoof het dossier naar een overlegorgaan van ziekenhuizen en artsen. Minister Vandenbroucke beloofde een oplossing tegen eind 2020”, legt Kamerlid Gijbels uit. “Na meer dan een jaar gesprekken ligt er vandaag een voorstel vanwege de ziekenhuizen op tafel, waar eerder stappen achter- dan vooruit worden gezet. Na zoveel jaren ijveren en constructief meedenken komt dit voor de arts-specialisten in opleiding aan als een mokerslag.” De Waalse assistenten kondigden al een protestactie aan en ook de Vlaamse specialisten in opleiding beraden zich over acties.

Verontrustende stilte bij minister Vandenbroucke

Donderdag werd minister Vandenbroucke in de Kamer ondervraagd over de stand van zaken. Hij belooft extra middelen te voorzien, maar geeft geen commentaar op hetgeen nu op tafel ligt. Met geen woord wordt er gerept over de inhoud. Hij heeft het niet over de noodzaak om meer controle te voorzien op mogelijke misbruiken, hij heeft het niet over de behoefte aan een onafhankelijk meldpunt om misstanden aan te klagen. Hij geeft geen deadline aan. Dat is best verontrustend.

Betere arbeidsomstandigheden zijn ook in voordeel van patiënt

Frieda Gijbels is vastberaden minister Vandenbroucke opnieuw te ondervragen over de stand van zaken. Ze dringt aan op snel ingrijpen. “Als er ooit een momentum was om paal en perk te stellen aan de mogelijke misbruiken, dan is dat wel nu, nu alle ogen gericht zijn op de zorgsector en we meer dan ooit de waarde van zorgverstrekkers appreciëren. We hebben overigens een voorstel van resolutie in de pijplijn om werk te maken van betere arbeidsomstandigheden voor de ASO’s.

Tenslotte is het niet alleen in het voordeel van de specialisten in opleiding wanneer er eindelijk redelijke arbeidsomstandigheden worden ingericht. Het is absoluut ook in het voordeel van de patiënt, die ook gebaat is met een arts die fris en helder is bij behandelingen en consultaties.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is