Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen

11 juli 2022:  Mevrouw de minister, Op 18 januari 2021 werd het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) getroffen door een dakbrand die zorgde voor grote schade aan het grote tentoonstellingscircuit langs de Koningsstraat en aan de concertzaal Henry Le Bœuf. Ook het orgel en technische apparatuur …

Door Frieda Gijbels op 11 juli 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen

11 juli 2022:  Mevrouw de minister, Bij de start van een concert op 11 juni 2022 in het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) uitten de muzikanten van het Nationaal Orkest van België (NOB) hun onvrede over de gang van zaken bij de instelling. De sociale en organisatorische situatie is naar verluid …

Door Frieda Gijbels op 17 mei 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen, Federale Wetenschappelijke Instellingen, Kunst, Wetenschap, Wetenschapsbeleid

Commissie Mobiliteit 19 oktober 2022:  02.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, deze vraag dateert van mei 2022. In uw beleidsnota gaf u aan dat de Academia Belgica een managementplan zou uitrollen met strategische en operationele doelstellingen, om ieders individueel werk …

Door Frieda Gijbels op 21 april 2022, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen, Federale Wetenschappelijke Instellingen

21 april 2022:  Mijnheer de staatssecretaris, Op de laatste ministerraad van 1/4/2022 werd gesproken over de nota opgesteld door u als staatsecretaris inzake de herinrichting en opwaardering van de Jubelparksite te Brussel. Hierin wordt een overzicht gegeven van de initiatieven en beslissingen …

Door Frieda Gijbels op 3 juni 2021, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen, Cultuur, Kunst

3 juni 2021 Mijnheer de Staatssecretaris, Reeds twee jaar buigt een expertengroep zich over de aanwezigheid van koloniale collecties in België. Het resultaat van dit onderzoek heeft geleid tot conclusies en aanbevelingen die in juni werden gepubliceerd (www.restitutionbelgium.be) Dit rapport …

Door Frieda Gijbels op 28 maart 2021, over deze onderwerpen: Federale Culturele Instellingen, Cultuur, Digitalisering, Investeringen

17 maart 2021: ingediende mondelinge vraag in de commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda. 01.08 Frieda Gijbels (N-VA):  Mijnheer de staatssecretaris, in het regeerakkoord wordt meermaals gewag gemaakt van een digitaliseringsoperatie van de overheidsdiensten in het kader …