Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 24 september 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Commissie Sociale zaken 22 september 2021:  07.01 Frieda Gijbels (N-VA):  Mijn vraag betreft de verlenging van het mandaat als administrateurgeneraal van de heer Robben bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de KSZ. Die verlenging is goedgekeurd op de ministerraad van 10 september, op …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, In januari van dit jaar vroeg ik u naar de uitgekeerde premies voor de tandartsen in het kader van de Covid19 pandemie. Voor de periode mei-augustus 2020 was dit een bedrag van 142,9 miljoen euro, waarvan 128,9 miljoen voor individuele zorgverleners. U …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

26 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Volgens de cijfers van Sciensano (weekrapport 20 augustus 2021) is een groot aandeel (bijna 12%) van de teruggekeerde reizigers uit Marokko (en in mindere mate ook uit Turkije) positief voor het Sars-CoV-2 virus. Het lijkt van groot belang dat dergelijke …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

25 augustus 2021:  Mijnheer de minister, Er is enige tijd onduidelijkheid geweest over de wenselijkheid om zwangere vrouwen al dan niet te laten vaccineren. Ondertussen is wel duidelijk geworden dat een vaccin aan te raden is, ook bij vrouwen die zwanger zijn of dat willen worden. Dat is ook de …

Door Frieda Gijbels op 30 augustus 2021, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

24 augustus 2021:  Mijnheer de minister, De vaccinatiecampagne loopt naar het einde, elke volwassene heeft de kans gehad om zich te laten vaccineren. Helaas blijkt de vaccinatiegraad niet overal even hoog te zijn. Tegelijk blijkt dat er toch wel wat besmettingen gebeuren bij mensen die …

Door Frieda Gijbels op 17 augustus 2021, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

15 juli 2021:  Op 24 juni 2021 publiceerde het Rekenhof een rapport met ‘opmerkingen over de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie (ADBA’s), de administratieve openbare instellingen (AOI’s) en de gelijkgestelde instellingen’, waaronder Sciensano. Het …