Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Kinesitherapeuten

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  35.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, uit een schriftelijke vraag blijkt dat tussen 2017 en 2021 jaarlijks een bedrag tussen 8 en 25 miljoen euro niet werd uitgekeerd door de toepassing van de 25 %-regel die te maken heeft met de verstrekkingen …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  34.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, uit de laatste con-ventiecijfers bij logopedisten blijkt dat in Wallonië 61 % is toegetreden tot de conventie, in Brussel 53 % en in Vlaanderen slechts 34 %. Over het hele land is dus 45 % van de logopedisten …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  32.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, het mondzorgtra-ject werd in 2016 gelanceerd met als doel patiënten te stimuleren re-gelmatig naar de tandarts te gaan. Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) onderzocht recent de impact van het …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  23.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, de via uitzendbu-reaus tewerkgestelde verpleegkundigen doen vaak problemen rijzen voor de ziekenhuizen. Immers, de kostprijs ervan is veel hoger en ze stellen meer voorwaarden in verband met hun werkuren. Door …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  21.01 Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de mi-nister, begin 2023 heb ik u al een vraag gesteld over de nomenclatuur-hervorming en de herijking van de honoraria. Daartoe werd een weten-schappelijk team ingeschakeld, bestaande uit …

Door Frieda Gijbels op 18 juli 2023, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Tandheelkunde, Volksgezondheid

Commissie Gezondheid 18 juli 2023:  15.01 Frieda Gijbels (N-VA): De DGEC van het RIZIV heeft geëvalu-eerd of het zinvol is om een preventieve tandsteenverwijdering te be-houden als voorwaarde om aanspraak te maken op terugbetaling van een subgingivale reiniging. Dat mag een detail lijken, maar …