Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: Mondhygiënisten, Volksgezondheid, RIZIV-nummers, Sociale zekerheid

19/10/2020 Mijnheer de minister, In juni is de tweede lichting mondhygiënisten afgestudeerd.De bedoeling is dat zij volop kunnen meedraaien in de mondzorg, waarbij ze vooral het preventieve aspect van mondzorg op zich kunnen nemen. Op langere termijn kan dit zorgen voor het voorkomen of beperken …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Transparant bestuur

19/10/2020 ​Mijnheer de minister, Op de website van het Crisiscentrum staat volgende zin: "Het aantal COVID-patiënten op intensieve zorg ligt vandaag 2,5 keer hoger dan eind maart." Dit is natuurlijk manifest onjuist. Het betreft wellicht een vergissing, maar het voedt tegelijk complottheorieën …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid

19/10/2020 Mijnheer de minister, Verleden week vroeg ik u naar de stand van zaken van de covidbarometer. Die had al verschillende weken vertraging opgelopen. U was er toen van overtuigd dat die er vrijdag zou zijn. Vrijdag vertelde u echter dat de barometer opnieuw vertraging heeft opgelopen. De …

Door Frieda Gijbels op 19 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Ziekenhuizen, Transparant bestuur

16/10/2020 Mijnheer de minister, Sciensano biedt een overzicht van het aantal patiënten dat per dag wordt opgenomen omwille van Covid-19. Om beter zicht te krijgen op wat dat precies betekent, ontbreken er bepaalde gegevens (o.a. hospitalisatieduur en leeftijdsverdeling). Verder worden wel de …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: coronavirus (SARS-CoV-2) en COVID-19, Volksgezondheid, Transparant bestuur

13/10/2020 Mijnheer de minister, Recent verscheen een artikel in Le Vif/Knack in verband met de validatiestudies van de Diasorintest, die in opdracht van het FAGG gebeurden. Een eerste validatiestudie werd uitgevoerd door het lab van de Iris Zuid Ziekenhuizen, een tweede zou zijn uitgevoerd door …

Door Frieda Gijbels op 13 oktober 2020, over deze onderwerpen: Volksgezondheid, Ziekenhuizen

02/06/2020 (De Block) en 13/10/2020 (Vandenbroucke)   Geachte mijnheer de minister   In 2017 verscheen een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) over de opvang van patiënten die slachtoffer zijn van een zwaar trauma. Er werd hierbij een vergelijking gemaakt met het …